Prirodno-matematički fakultet, 11.03.2017

Biografija - Kaljaj DavidRođen sam u Podgorici 11.12.1971. Osnovnu i srednju školu sam završio u Tuzima sa odličnim uspjehom.

Školske 1990/1991,  poslije odsluženja vojnog roka upisao sam studije matematike, smjer nastavno teorijski, na Prirodno-matematičkom fakultetu u Podgorici. Na istom sam fakultetu diplomirao 13. 10. 1995. godine sa prosječnom ocjenom 9.52. Pri tome, kao najbolji student PMF-a školske godine 1994/1995, sam dobio decembarsku nagradu.

Poslijediplomske studije upisao sam školske 1995/1996 godine na Matematičkom fakultetu, Univerziteta u Beogradu, smjer matematička analiza i iste sam zavšio sa prosječnom ocjenom 10. Magistarski rad pod nazivom Harmonijske funkcije i kvazikonformna preslikavanja odbranio sam 07. 10. 1998 u Beogradu.

Doktorsku disertaciju pod nazivom Harmonijske funkcije i kvazikonformne harmonijske funkcije između konveksnih domena odbranio sam 29. 03. 2002. na Matematičkom fakultetu, Univerziteta u Beogradu.

Bio sam na kraćim studijskim boravcima na inostranim univerzitetima: University  of Turku, Finska; University of Helsinki, Finksa; Ljubljanski univerzitet, Slovenija; MGU, Moskva, Rusija; Columbia university, USA; University of Padova, Italija, Norwegian institute of Technology,Trondheim, Norveška.

PODACI O RADNIM MJESTIMA I IZBORIMA U ZVANJA

Od 13. 10. 1995. godine, angažovan sam u svojstvu saradnika pri Prirodno-matematičkom fakultetu, Univerziteta Crne Gore, gdje sam i trenutno u stalnom radnom odnosu.

Odlukom Naučno-nastavnog vijeća na Prirodno- matematičkom fakultetu, decembra 1998, izabran sam u zvanje asistenta.

Odlukom Senata Univerziteta Crne Gore, decembra 2002. godine,  izabran sam u zvanje docenta na Prirodno-matematičkom fakultetu.

Odlukom Senata Univerziteta Crne Gore, oktobra 2007. godine, izabran sam u zvanje vanredni profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu.

Od 13. 10. 1995.-15. 02. 2002. sam držao vježbe iz sljedećih predmeta: Analiza II na A i B smjeru na PMF-u, Kompleknsa analiza, A smjer na PMF-u, Diferencijalna geometrija, na A smjeru na PMF-u, Matematika III i Matematika IV na Mašinskom fakultetu, Matematika I i Matematika II na Građevinskom fakultetu. Matematika II na Metaluruško-tehnološkom fakultetu.

Od 15. 02. 2002. do sada sam držao predavanja iz sljedećih predmeta:

  • Viša analiza, kurs na doktorskim studijama PMF,
  • Harmonijske funkicje, Specijalni kurs na doktorskim studijama Matematičkog fakulteta u Beogradu, Srbija.
  • Realna i kompleksna analiza, Posdiplomske studije, smjer matematika na PMF-u,
  • Komplenska analiza, A smjer na PMF-u,
  • Analiza III, C smjer na PMF-u,
  • Analiza III, B smjer na PMF-u, Matematika, smjer Biologija an PMF-u,
  • Matematika II i Matematika V , Viša računarska škola na PMF-u,
  • Matematika I, Matematika II, Matematika III, Matematika IV na Studijskom programu za obrazovanje učitelja na Albanskom jeziku.

Publikovao sam 60 naučnih radova u prestižnim međunarodnim časopisima iz oblasti matematike. Istakao bih časopise:

Advances in Mathematics, Transaction of American Mathematical Society, Journal D' Analyse Math, Israel Journal of Math, Mathematische Zeitschrift, Annales Academiæ Scientiarium Fennicæ, Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa, Classe di Scienze.

Recenzirao sam veliki broj radova za radove za  ugledne  časopise iz matematike i to Annales Academiæ Scientiarium Fennicæ Mathematica,  Applied Mathematics Letters, Abstract and Applied Analysis, Applied Mathematics and Computation,  Complex variables and Elliptic equations, Filomat,  Publications d'Institute mathematique, Bulletin of the Malaysian Mathematical Sciences Society, Bulletin of mathematical analysis and application, International Journal of Mathematics and Mathematical Sciences, Turkish journal of math, Mathematica Slovaca, Publicationes Mathematicae Debrecen, Bulletin of London math society, Journal of Indian Academy of Mathematics, Mathematical Modelling and Analysis.

Imao sam predavanja na više od deset inostranih konferencija iz matematike.

Napisao sam dvije knjige iz oblasti Kompleksne analize (jednu u koautorstvu sa Prof Milojicom Jaćimović), prve takve knjige publikovane od strane Univerziteta Crne Gore iz ove oblasti.

Dajem prikaze radova za Zentralblatt i Mathematical reviews.

Studijski program za obrazovanje učitelja na albanskom jeziku vodim od njegovog osnivanja 2004 godine i pri tome vodim poslove prodekana za nastavu, prodekana za financije, i sve druge organizacione poslove. Formalno sam na tom studijskom programu rukovodilac i rukovodilac Matične komisije koja djeluje u svojstvu Vijeća ove samostalne organizacione jedinice Univerziteta Crne Gore.

Prevodio sam udžbenike iz matematike sa crnogorskog jezika na albanski jezik za ukupno šest razreda osnovne i srednje škole. Rukovodio sam jednu magistarsku tezu i rukovodim jednu doktorsku tezu čija se odbrana očekuje ubrzo.