Prirodno-matematički fakultet

Biografija - Mrdak Danilo
Biografija - Mrdak Danilo

Rođen sam 01.07.1976. godine u tadašnjem Titogradu (Podgorica), gdje sam završio osnovnu (»Sutjestka«) i srednju školu (gimnazija »Slobodan Škerović«).

Školske 1995/96 godine upisao sam studije Biologije (Opšta Biologija, 9 semestara) na Biloškom fakultetu, Univerziteta u Beogradu gdje sam u septembru 2000. Godin diplomirao sa diplomskim radom „Ekološko upoređivanje zajednica riba u Sutomoru i u Ljutoj“ sa prosječnom ocjenom studiranja 9,27 i tako steako zvanje diplomiranog biologa.

Poslijediplomske studije upisao sam školske 2000/2001. godine na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu (smjer: Biologija izabranog taksona – Pisces, 6 semestara) i 2003. godine završio ih sa prosječnom ocjenom 10. Magistarsku tezu pod nazivom: “Taksonomska i ekološka karakterizacija ihtiofaune infralitorala južnog Jadrana” odbranio sam 15. 12. 2003. godine i stekao zvanje magistra bioloških nauka.

Doktorsku disertaciju pod nazivom: “Pastrmke (Salmo L., 1758) rijeka Crne Gore – diverzitet, taksonomski status i filogenetski odnosi ”, odbranio sam 01. 07. 2011. godine, na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu i stekao zvanje doktora bioloških nauka. Rješenje o priznavanju Uvjerenja o stečenom naučnom stepenu Doktora bioloških nauka izdato mi je od strane Ministarstvo prosvjete i sporta, Vlade Crne Gore, 14. septembra 2011. godine.  

Studisjki boravci

Jun 2004 – Biotehnički fakultet, Laboratorija za Genetiku, Univerztet u Ljubljani

April -  Maj 2005 – Biotehnički fakultet, Laboratorija za Genetiku, Univerztet u Ljubljani

Novembar 2005 – Biotehnički fakultet, Laboratorija za Genetiku, Univerztet u Ljubljani

Jun- Jul 2006 – Hellenic Insititute for Marine Research

Novembar 2006 - Hellenic Institute for Marine Research

April 2008 – Institute of Zoology, Karl – Franzens University of Graz

Oktober 2009 - Institute of Zoology, Karl – Franzens University of Graz

April 2016 – Institute for fishery – Potsdam, Germany

Podaci o radnim mjestima i izborima u zvanja

  • Od okotbra 2000. godine zasnovao sam radni odnos na Prirodno-matematičkom fakultetu u Podgorici (Studijski program Biologija), gdje sam marta 2001. godine izabran u zvanje saradnika u nastavi. U toku svog desetogodišnjeg staža asistirao sam u laboratorijskim vježbama i izvodio praktičnu nastavu na predmetima: Biologija Mora, Ekologija životinja, Zoologija Invertebrata, Ekologija životinja I i II, Sistematika algi, gljiva i lišajeva, Krenobiologija, Ekologija populacija i Biocenologija a sve na akademskom i specijalističkom studijeskom programu Biologija.
  • U vremenskom intervalu 2006 – 2009 bio sam predstavnik saradnika u nastavi u sazivu Senata Univerziteta Crne Gore.
  • 2012 godine u julu biram sa u zvanje Docneta za predmete: Konzervaciona biologija, Genetika populacija i Principi održivog razvoja
  • 2013 – 2016 obavljao sam dužnost prodekana za međunarodnu saradnju i nauku na Prirodno-matematičkom fakultetu
  • Od 2014 godine držim nastavu iz predmeta Osnovi prirodnih nauka I (Biologija sa ekologijom 9 na studijskom programu Obrazovanje učitelja – Filozofski fakultet kao i predmet Osnovi humane genetike na studijskom programu Psihologija – Filozofski fakultet.

2015-2016 obavljao sam dužnost V.D. rukovodioca studijskog programa Biologija na Prirodno-matematičkom fakultetuNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.