Prirodno-matematički fakultet

Biografija - Perović Andrej
Biografija - Perović Andrej

Rođen sam 26.02.1971. godine u Moskvi, Rusija. Od 1976. godine živim u Podgorici. Osnovnu i srednju školu (gimnazija, prirodno-matematički smjer) završio sam sa odličnim uspjehom u Podgorici. Od 1989. godine studirao sam na Biološkom fakultetu Moskovskog državnog univerziteta "M.V. Lomonosov" u Moskvi, gdje sam diplomirao 20.06.1994. godine, sa prosječnom ocjenom 9,10. Diplomski rad (master) pod nazivom: "Uticaj vazopresinu srodnih peptida na posredovanu glutamatom ekscitatornu sinaptičku transmisiju u hipokampusu" uradio sam na Institutu Mozga, Ruske Akademije nauka, u laboratoriji za Funkcionalnu sinaptologiju, Katedre za neuro-fiziologiju, Prof.dr Vladimira Skrebickog. Diplomu redovnih studija sam nostrifikovao 18.10.1994. na Prirodno-matematičkom fakultetu u Podgorici.

Školske 1995/1996 upisao sam posdiplomske studije na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Akademski naziv magistra bioloških nauka stekao sam poslije završenih poslijediplomskih studija iz oblasti Genetika. Magistarski rad pod nazivom: ²Uticaj utrogestana na učestalost razmjena sestrinskih hromatida (SCE) u sistemu humanih ćelija in vitro² odbranio sam 13.05.1998. godine, pod mentorstvom akademika Prof.dr Dragoslava Marinkovića. Rad je urađen u laboratoriji za  Humanu genetiku, Kliničko-bolničkog centra na Zvezdari, Beograd.

Doktorsku disertaciju pod nazivom ″Uticaj noradrenalina na aktivnost enzima antioksidativne zaštite u mrkom masnom tkivu i srcu eutiroidnih i hipotiroidnih pacova ″ odbranio sam 02. 07. 2005. godine na Institutu za fiziologiju i biohemiju, Biološkog fakulteta, Univerziteta u Beogradu, pod rukovodstvom Prof.dr Vukosave Davidović.

PODACI O RADNIM MJESTIMA I IZBORIMA U ZVANJE:

Neposredno nakon diplomiranja, od 10.11.1994. godine zaposlio sam se na Odsjeku za biologiju,   Prirodno-matematičkog fakulteta u Podgorici u svojstvu asistenta-pripravnika.

Nakon što sam odbranio magistarski rad izabran sam u zvanje asistenta 07.05.1999. godine za predmet Fiziologija životinja.

Kao saradnik u nastavi, odnosno kao asistent na PMF-u izvodio sam vježbe iz predmeta Opšta fiziologija i Uporedna fiziologija. Školske 1997/1998. godine bio sam angažovan kao asistent na Medicinskom fakultetu i izvodio sam vježbe iz predmeta Biologija sa humanom genetikom.

U zvanje docent izabran sam 06.07. 2006 godine (Bilten Univerziteta Crne Gore br. 209 ) na predmetima: Opšta fiziologija Uporedna fiziologija i Humana genetika. U zvanje vanredni profesor izabran sam 09.10.2012 godine (Bilten Univerziteta Crne Gore br.291)  na istim predmetima.

 Trenutno izvodim nastavu na predmetima:

  • Opšta fiziologija, Uporedna fiziologija, na Prirodno-matematičkom fakultetu;
  • Humana genetika na Medicinskom fakultetu (Studijski program Medicina i Stomatologija);
  • Genotoksikologija, Biologija ćelije i ćelijski signali na postdiplomskim studijama Eksperimentalna biologija i biotehnologija; na Prirodno-matematičkom fakultetu
  • Ekofiziologija na postdiplomskim studijama Ekologija i zaštita životne sredine, na Prirodno-matematičkom fakultetu.
  • Laboratorijski praktikum na postdiplomskim studijama Nastava biologije, na Prirodno-matematičkom fakultetu.
  • Metodika naučnog rada na postdiplomskim studijama Eksperimentalna biologija i biotehnologija; na Prirodno-matematičkom fakultetu.
  • Ekotoksikologija na doktorskim studijama, na Prirodno-matematičkom fakultetu

Od 2008 do 2013 godine bio sam prodekan za nauku i međunarodnu saradnju na PMFu.

NAUČNA USAVRŠAVANJA:

Kroz međunarodne naučno-istraživačke programe usavršavao sam se na više univerziteta i instituta u inostranstvu. U periodu od 2002-2007 godine, u prosjeku od jednog mjeseca godišnje boravio sam na Institutu za zoologiju, u laboratoriji za Ekologiju i toksikologiju, Univerziteta u Hajdelbergu, i na Medicinskom institutu, Univerziteta u Hajdelbergu, Njemačka, radeći na usavršavanju i primjeni bioloških testova na više bioloških modela u dijagnostikovanju različitih faktora antropogenog uticaja na organizme. Od tog perioda pa do danas aktivno se bavim implementacijom i razradom bioloških testova (bioeseja) i fizioloških biomarkera, koji se koriste za detekciju efekata toksičnih, teratogenih, genotoksičnih i mutagenih supstanci i kompleksnih smješa prisutnih u životnoj sredini,  kojima mogu biti izloženi živi organizmi, uključujući čovjeka.

Ostali značajni studijski boravci:

  1.  godine (1 mjesec) Univerzitet WU Amsterdam, Institut za Ekotoksikologiju;

2007-2008. godine  (2 mjeseca) Institut za biohemiju i bioenergetiku, Univerzitet u Compobasso, Italija; (projekat INTERREG III/A)

  1. godine (2 nedjelje) Institut Bioforsk (Norveški institut za agronomiju i životnu sredinu), Oslo, Norveška (Projekat DRIMON);
  2. godine (2 nedjelje) Karl-Franzens-University u Graz-u;

2002-2003. godine (2mjeseca) Biotehnički fakultet, Laboratorija za molekularnu genetiku, Univerzitet u Ljubljani, Slovenija;

 Od 2004. godine aktivno sam radio na stvaranju infrastrukture i opremanju  laboratorija za Fiziologiju, Ekofiziologiju i Ekotoksikologiju na studijskom programu Biologija, Prirodno-matematičkog fakulteta. Bio sam koordinator i aktivni učesnik u više međunarodnih i domaćih projekata u okviru kojih je nabavljena značajna oprema i infrastruktura za naučno-istraživački rad iz pomenutih oblasti na PMFu od kojih su najznačajniji:

2002-2007: Koordinator za Crnu Goru međunarodnog projekta : EULIMNOS German Rectors Conference , University of Heidelberg, University of Skhodar, University of Montenegro ( http://www. eulimnos.org);

2006-2009: Koordinator za Crnu Goru: “Interdisciplinary assessment of water resource management in two transboundary lakes in South Eastern Europe (DRIMON)” with Norwegian Institute for Water Research (NIVA) and Research Council of Norway). (http://www. niva. org);

2008-2011: Aktivni učesnik u projektu NEWEN (Netherlands and Western Balkans Environmental Network) by LeAF- Lettinga Associates Foundation, Wageningen University and Research, Unesco-Institute for Hydraulic Engineering and Institute for Environmental Studies- Vrije Universiteit Amsterdam;

2008-2009: Aktivni član projekta LMOCP (Labor Market Oriented Curriculum) Experimental Biology and Biotechnology. WUS-Austria Project;

2012-2016: Lider nacionalnog projekta, ECOTOX: Korišćenje bioloških testova za procjenu toksičnosti zemljišta u regionu Skadarskog jezera (Using bioassays for evaluation toxicity soils in region of Skadar Lake);

2016-2017: Aktivni član projekta EUREKA: “Comprehensive processing of plant extracts for high value added products” (Sveobuhvatna proizvodnja biljnih ekstrakata za visoko kvalitetne proizvode sa dodatom vrijednošću).

Posjedujem aktivno znanje ruskog i engleskog jezika.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.