Prirodno-matematički fakultet

Biografija - Pićurić Ivana
Biografija - Pićurić Ivana

Ime:                           Pićurić Ivana

Datum rodjenja:      18. 12.  1966, Podgorica, Crna Gora

Bračni status:              udata

 

Adresa:                        Dzordza Vasingtona 92

                                        20000 Podgorica

                                        Crna Gora

                                         Tel na poslu: +38 2(0) 20 264546

                                         Fax: +38 2(0) 20 244 608

                                         E-mail ivana@rc.pmf.ac.me

 

Obrazovanje

 

2002                       Univerzitet u Beogradu, Beograd

                                        PhD Eksperimentalna fizika elementarnih čestica

 

1996                       Univerzitet u Beogradu, Beograd.

                                         MSc Eksperimentalna fizika elementarnih čestica

 

 

1990                       Univerzitet Crne Gore, Podgorica

                                        Prirodno-matematički fakultet,

                                        Odsjek za fiziku

 

 

Nastava i istrživački rad

 

  • Asisitent saradnik na PMF Univerziteta Crne Gore

 

2002-2007                Docent , predavala kurseve Tehničke fizike na Građevinskom  fakultetu, Odsjek Geodezija i  Računare u nastavi fizike na Odsjeku za Fiziku na PMF-u UCG.

 

2007-2013                   Vanredni professor na Univerzitetu Crne Gore.

                  

2013           Redovni profesor na Univerzitetu Crne Gore.

 

2009-2016         Rukovodilac Studijskog programa Fizika  na PMF-u Univerziteta Crne Gore.

2006-         Član  međunarodne istraživačke kolaboracije H1 iz oblasti fizike visokih energija