Prirodno-matematički fakultet

Biografija - Raičević Nataša
Biografija - Raičević Nataša

 

Lični podaci

Ime i prezime: Nataša Raičević

Datum rođenja: 12.08. 1970.

Djevojačko prezime: Saveljić

Porodični status: udata, majka dva sina

Strani jezici: engleski i ruski

 

Kontakt 

Adresa:    Univerzitet Crne Gore, Prirodno-matematički fakultet

                  Džordža Vašingtona BB, 81000 Podgorica, Crna Gora

E-mail:    natasar@ucg.ac.me

 

Obrazovanje

1993  Diplomirani fizičar, Univerzitet Crne Gore, Prirodno-matematički fakultet (prosječna ocjena na studijama 9.90).                                   

1997  Magistar fizičkih nauka, Univerzitet u Beogradu, Fizički fakultet                                                 

Naziv teze: “Triger prvog nivoa i rekonstrukcija tragova čestica na eksperimentu CERES/NA45 u  Pb (160 GeV/n)+Au interakcijama"  (prosječna ocjena na studijama 10.0)                                               

2000  Doktor fizičkih nauka, Univerzitet u Beogradu, Fizički fakultet                                             

Naziv teze: “Emisija e+e- parova u interakcijama Pb-Au na 158 Gev po nukleonu”

 

Studentske i učeničke nagrade i priznanja

 1993  Nagrada Univerziteta Crne Gore za najboljeg studenta završne god. Prirodno-matematičkog  fakulteta Univerziteta Crne Gore za akademsku 1992/93.

1990  Decembarska nagrada za najboljeg studenta Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta      Crne Gore za akademsku 1989/90.

1990 - 1993 Državna stipendija za talentovane studente

1987  Učenik generacije gimnazije “Slobodan Škerović” u Podgorici za školsku 1986/1987.  

 

Učešće i doprinosi u sistemu obrazovanja u Crnoj Gori 

Profesionalne pozicije

1993–1997  Saradnik u nastavi na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta Crne Gore

1997–2000  Asistent na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta Crne Gore

2000–2005  Docent na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta Crne Gore

2005–2010  Vanredni profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta Crne Gore

2010       Redovni profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta Crne Gore

 

Učće u radu tijela/centara čiji je rad povezan sa obrazovanjem

2015-2017    član Nacionalnog savjeta za obrazovnje Crne Gore

2015-2017    član Odbora za obrazovnje Crne Gore

2015-2019    član Centra za studije i kontrolu kvaliteta Univerziteta Crne Gore

2015-2019    član Odbora za monitoring magistarskih studija Univerziteta Crne Gore

2016-2022    član Vijeća za prirodne i tehničke nauke Univerziteta Crne Gore

2019-2022    član Naučnog odbora Univerziteta Crne Gore

 

Ključni doprinos u nauci i istraživanju

Oblast: Eksperimentalna fizika elementarnih čestica

1995 – 2000 Član međunarodne istraživačke kolaboracije eksperimenta CERES u laboratoriji CERN u Ženevi (akcelerator SPS)

 • Praćenje rada i testiranje performansi trigera prvog nivoa na eksperimentu CERES;
 • Unapređenje softvera za rekonstrukciju interakcije na eksperimentu CERES: razvoj algoritama za brzu rekonstrukcija verteksa pri interakciji jezgara olova sa segmentisanom metom od zlata;
 • Mjerenje signala od e+e- parova nastalih u ranim stadijumima interakcije teških jona.

2002–2017 Član međunarodne istraživačke kolaboracije eksperimenta H1 u laboratoriji DESY u Hamburgu, Njemačka (akcelerator HERA)

 • Mjerenje efikasnog presjeka za duboko neelastično rasijanje pozitrona na protonu pri malim i srednjim vrijednostima kvadrata predatog kvadri-impulsa;
 • Mjerenje strukturne funkcije protona F2 koja je povezana sa raspodjelom kvarkova u protonu;
 • Mjerenje efikasnog presijeka za duboko neelastično rasijanje pozitrona na protonu pri velikim vrijednostima neelastičnosti interakcije;
 • Mjerenje longitudinalne strukturne funkcije protona koja je povezana sa raspodjelom gluona u protonu;
 • Rad na unapređenju softverskih rješenja za simulaciju kaskada čestica (engl. Shower Library) u kalorimetru H1 eksperimenta koji je namijenjen detekciji elektrona (pozitrona) sa malim uglom rasijanja na protonu.

2017- Član međunarodne istraživačke kolaboracije eksperimenta CMS u laboratoriji CERN u Ženevi, Švajcarska (akcelerator LHC)

 • Inkluzivna produkcija Drel-Jan parova u proton-proton sudarima;
 • Mjerenje N-džetnost varijabli u događajima sa produkcijom Z bozona u proton-proton interakcijama;
 • Unutrašnje kretanje partona u protonu i njegov uticaj na raspodjele Drel-Jan parova nastalih u proton-proton interakcijama po transverzalnom impulsu u Parton Branching modelu.

2021- Član međunarodne grupe za promociju fizike čestica (International Particle Physics Outreach Group - IPPOG)

 • Organizacija i realizacija CERN Masterklasa - praktična nastava u fizici čestica u Crnoj Gori;
 • Promocija fizike čestica tokom naučnih festivala u Crnoj Gori;
 • Popularna predavanja iz fizike čestica.

 

Mnogobrojni grantovi za naučno usavršavanje kroz kraće i duže studijske boravke u inostranstvu

Više od pet godina dužih studijskih boravaka u:

 • Ujedinjenom institutu za nuklearna istraživanja, Dubna, Rusija
 • Fizičkom institutu, Univerzitet u Hajdelbergu, Njemačka
 • Maks Plank Institutu, Hajdelberg
 • Institutu DESY, Berlin, Njemačkoj
 • Institutu DESY, Hamburg, Njemačka

 

Učće u radu upravljačkih struktura eksperimentalnih kolaboracija

2004–2014   Član Upravnog odbora istraživačke kolaboracije H1 u laboratoriji DESY

2007–2009   Član Izvršnog odbora istraživačke kolaboracije H1 u laboratoriji DESY

2017 -  Član Upravnog odbora istraživačke kolaboracije CMS u CERN-u

2020 - Član grupe za kontrolu i praćenje rada na izgradnji nove detektorske komponente na CMS-u (HGCAL – High Granularity Calorimeter)

2023 - Član Upravnog odbora Međunarodne grupe za promociju fizike elementarnih čestica (International Particle Physics Outreach Group - IPPOG)

 

Naučne aktivnosti sa rukovodećom ulogom

Međunarodni i nacionalni projekti

 •  2004-2017 Rukovodilac istraživačkog tima sa UCG na eksperimentu H1;
 •  2004–2007 Rukovodilac međunarodnog projekta finansiranog od strane Njemačke istraživačke fondacije (DFG, Deutsche Forchungsgemeinschaft) vezanog za eksperimentalna istraživanja na H1, broj GZ:436JUG113/3/0-1;
 • 2007–2010 Rukovodilac međunarodnog projekta finansiranog od strane Njemačke istraživačke fondacije (DFG, Deutsche Forchungsgemeinschaft) vezanog za eksperimentalna istraživanja na H1 , brojem GZ:436JUG113/3/0-2 (produžetak prethodnog projekta od DFG);
 • 2017 -  Rukovodilac istraživačkog tima sa UCG na eksperimentu CMS;
 • 2019 – 2023 – Predvodi UCG kroz partnerstvo na projektu odobrenog u programu HORIZON 2020 The strong interaction at the frontier of knowledge: fundamental research and applications” vezanog za eksperimentalna istraživanja na CMSu. GrantAgreement (GA) No: 824093.  Type of action: Research and Innovation action;
 • 2023- Predvodi Crnu Goru u IPPOG;
 • 2005–2007 Rukovodilac naučno-istraživačkog projekta odobrenog od Ministarstva prosvjete i nauke Crne Gore vezanog za eksperimentalna istraživanja na H1;
 • 2008–2011 - Rukovodilac naučno-istraživačkog projekta odobrenog od Ministarstva prosvjete i nauke Crne Gore vezanog za eksperimentalna istraživanja na H1;
 • 2012-2015 - Rukovodilac naučno-istraživačkog projekta odobrenog od Ministarstva nauke Crne Gore vezanog za eksperimentalna istraživanja na H1.

Sporazumi o dvojnim doktoratima Univerziteta Crne Gore i vodećih univerziteta u Evropi

 • Sporazum Univerziteta Crne Gore i Paris Sacley univerziteta potpisan 2018. godine. Univerzitet Paris Sacley zauzima 1. mjesto na Šangajskoj listi u oblasti matematike i 9. mjesto u oblasti fizike.
 • Sporazum Univerziteta Crne Gore i Univerziteta libre de Bruxelles (ULB) iz Brisela potpisan 2020. godine. ULB je u prvih 25 univerziteta na Šangajskoj listi u oblasti fizike.

 Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.