Prirodno-matematički fakultet

Biografija - Raičević Nataša




Biografija - Raičević Nataša

Lični podaci

 

Ime i prezime: Nataša Raičević

 

Datum i mjesto rođenja: 12.08. 1970, Surdulica, Srbija

 

Bračni status: udata, dvoje djece

 

Djevojačko prezime: Saveljić

 

Nacionalnost: Crnogorka

 

Maternji jezik: Crnogorski

 

Strani jezici: Engleski – aktivno znanje, Ruski – dobro razumjevanje i čitanje

 

 

Kontakt

 

Adresa:  Univerzitet Crne Gore, Prirodno-matematički fakultet, Džordža Vašingtona BB, 81000 Podgorica, Crna Gora

 

E-mail: natasar@ac.me

 

 

Obrazovanje

 

1993  Diplomirani fizičar, Univerzitet Crne Gore, Prirodno-matematički fakultet

          (prosječna ocjena na studijama 9.90)

 

1997  Magistar fizičkih nauka, Univerzitet u Beogradu, Fizički fakultet

          Naziv teze:  „Triger prvog nivoa i rekonstrukcija tragova čestica na eksperimentu  

          CERES/NA45 u Pb (160 GeV/n)+Au interakcijama”

          (prosječna ocjena na studijama 10.0)

 

2000  Doktor fizičkih nauka, Univerzitet u Beogradu, Fizički fakultet

          Naziv teze: „Emisija e+e- parova u interakcijama Pb-Au na 158 Gev-a po 

          nukleonu”

 

 

Studentske nagrade i priznanja

 

1990  Decembarska nagrada za najboljeg studenta Prirodno-matematičkog fakulteta

 

1993  Nagrada Univerziteta Crne Gore za najboljeg studenta završne godine Prirodno-

          matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore za školsku 1992/93. godinu

 

 

Profesionalne pozicije

 

1993–1997  Saradnik u nastavi na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici, Crna Gora

 

1997–2000  Asistent na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici, Crna Gora

 

2000–2005  Docent na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici, Crna Gora

 

2005–2010   Vanredni profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici, Crna Gora

 

2010–danas  Redovni profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici, Crna Gora

 

 

Nastava

 

Vježbe na matičnom i nematičnim fakultetima (u zvanju saradnika i asistenta)

 

Elektromagnetizam, Optika, Statistička fizika, Fizika čvrstog stanja, Nuklearna fizika (PMF), Eksperimentalne vježbe na nematičnim fakultetima

 

Predavanja na predmetima (u zvanju docenta, vanrednog i redovnog profesora)

 

Elektromagnetizam na Prirodno-matematičkom fakultetu

 

Fizika elementarnih čestica na Prirodno-matematičkom fakultetu

 

Biofizika na Medicinskom fakultetu

 

Poglavlja iz fizike u okviru predmeta Fiziologija na Medicinskom fakultetu

 

 

Oblast istraživanja

 

Eksperimentalna fizika elementarnih čestica

 

1995 – 1999 Član međunarodne istraživačke kolaboracije eksperimenta CERES u laboratoriji CERN u Ženevi (akcelerator SPS)

 

1995–1996  Testiranje performansi trigera prvog nivoa na eksperimentu CERES

Ujedinjeni institut za nuklearna istraživanja u Dubni, Rusija

 

1996-1997  Unapređenje softvera za analizu događaja sa eksperimenta CERES – rekonstrukcija verteksa za interakciju jezgara olova sa segmentisanom metom od zlata

Ujedinjeni institut za nuklearna istraživanja u Dubni, Rusija

 

1996–1999  Proučavanje emisije e+e- parova u interakcijama teških jona

Fizički institut Univerziteta u Hajdelbergu, Njemaćka

Univerzitet Crne Gore

 

 

 

2002–danas Član međunarodne istraživačke kolaboracije eksperimenta H1 u laboratoriji DESY u Hamburgu, Njemačka (akcelerator HERA)

Ova istraživanja realizovana su na Univerzitetu Crne Gore i kroz veći broj višemjesečnih boravaka godišnje na institutu DESY u Hamburgu i Berlinu.

 

2002-2005  Analiza podatataka za mjerenje efikasnog presjeka za duboko neelastično rasijanje elektrona (pozitrona) na protonu pri malim i srednjim vrijednostima kvadrata predatog kvadri-impulsa

 

2004-2005  Rad na unapređenju softverskog rješenja za simulaciju kaskada čestica u kalorimetru H1 eksperimenta koji detektuje elektrone sa malim uglom rasijanja

 

2005-2007  Analiza podatataka za mjerenje efikasnog presjeka za duboko neelastično rasijanje elektrona (pozitrona) na protonu pri velikim vrijednostima neelastičnosti interakcije

 

2006-2007 Učešće u priprema seansi za e+p interakcije sa redukovanim energijama protona sa HERA akceleratora (kroz analizu tada postojećih eksperimentalnih podataka)

 

2007- Mjerenje longitudinalne strukturne funkcije protona

 

 

Projekti

 

2004–2007 Učesnik na međunarodnom projektu finansiranom od strane DFG-a (Deutsche Forchungsgemeinschaft): „'Präzisionsmessungen und Analyse der Elektron-Quark-Wechselwirkung bei höchsten Energien sowie suche nach Phänomenen außerhalb des Standardmodels'', broj GZ:436JUG113/3/0-1, odobren 2007. godine (partnerske strane: Univerzitet Crne Gore, institut DESY u Hamburgu, institut DESY-Zeuthenu u Berlinu i institut Max Planck u Minhenu).

 

2007–2010   Produžetak prethodnog projekta od DFG, pod brojem GZ:436JUG113/3/0-2

 

2005–2007 Rukovodilac naučno-istraživačkog projekta odobrenog od Ministarstva prosvjete i nauke Crne Gore „'H1 eksperiment na HERA akceleratoru''

 

2008–2011 - Rukovodilac naučno-istraživačkog projekta odobrenog od Ministarstva prosvjete i nauke Crne Gore „Duboko neelastično rasijanje elektrona (pozitrona) na protonu''

 

2012-2015 - Rukovodilac naučno-istraživačkog projekta odobrenog od Ministarstva nauke Crne Gore „Završna faza analiza H1 kolaboracije''.

 

 

Učešće u radu upravljačkih struktura velikih kolaboracija

 

2004–2012  učešće u radu Borda H1 kolaboracije koji donosi najvažnije odluke za

kolaboraciju

 

2007–2009  član Izvršnog odbora H1 kolaboracije

 

2012-2014 član borda H1 kolaboracije

 

 

Učešće u radu tijela/centara čiji je rad povezan sa obrazovanjem

 

Od 2015 – član Nacionalnog savjeta za obrazovnje Crne Gore

 

Od 2015 – član Odbora za obrazovnje Crne Gore

 

Od 2015 – član Centra za studije i kontrolu kvaliteta Univerziteta Crne Gore

 

Od 2016 – član Vijeća za prirodne i tehničke nauke Univerziteta Crne Gore

 

 

                            

Informatička pismenost

 

Operativni sistemi: UNIX i WINDOWS

 

Programski jezici: fortan, C (aktivno znanje), C++ (osnovno znanje)



Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.