Prirodno-matematički fakultet

Biografija - Vučeljić Mira
Biografija - Vučeljić Mira

Ime:                           Vučeljić Mira

Datum rodjenja:      05. Avgust  1966, Podgorica, Crna Gora

Bračni status:              udata, jedno dijete

 

Adresa:                        Dzordza Vasingtona 92

                                        20000 Podgorica

                                        Crna Gora

                                         Tel na poslu: +38 2(0) 20 264546

                                         Tel kućni: +382(0)20 235 119

                                         Fax: +38 2(0) 20 244 608

                                         E-mail mirav@rc.pmf.cg.ac.yu

 

Obrazovanje

 

1994-2000                       Univerzitet u Beogradu, Beograd

                                        PhD Fizika jonizovanog gasa

 

1990-1992                       Univerzitet u Beogradu, Beograd.

                                         MSc Fizika jonizovanog gasa

 

1985-1989                       Univerzitet Crne Gore, Podgorica

                                        Prirodno-matematički fakultet,

                                        Odsjek za fiziku

 

 

Nastava i istrživački rad

 

1991-2001                     Asisitent saradnik na Univerzitetu Crne Gore

 

  • Docent , predavala na kursevima Tehničke fizike na Metalurško-tehnološkom fakultetu, i odsjeku za Biologiju na PMFu u Podgorici

 

2006-2011                   Vanredni professor na Univerzitetu Crne Gore, izabrana na kurs Metodike   nastave fizike

                  

2011-           Redovan professor na Univerzitetu Crne Gore

 

2004-2008          Šef odsjeka za fiziku na PMFu Podgorica