Pomorski fakultet Kotor

Biografija - Drašković Mimo
Biografija - Drašković Mimo

Rođen je 04.03.1981. godine u Nikšiću, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Fakultet za pomorstvo u Kotoru, Odsjek za upravljanje je završio 2003. godine sa prosječnom ocjenom 9.40. Magistrirao je na Ekonomskom fakultetu u Subotici 2008. godine na temu „Integrisana marketing logistika u sistemu menadžmenta Luke Bar“. Na istom fakultetu je i doktorirao 2011. godine odbranivši doktorsku tezu pod nazivom „Savremene razvojne tendencije marketing logistike morskih luka“.

2003. godine se zaposlio kao saradnik u nastavi na Fakultetu za pomorstvo u Kotoru i bio je angažovan na ekonomskoj grupi predmeta. 2011. godine biva izabran u zvanje docenta i to za predmete: „Organizacija pomorskih preduzeća“, „Menadžment u pomorstvu“ i „Carine i carinsko poslovanje“. Od 2011. godine obavlja funkciju rukovodioca studijskog programa Menadžment u pomorstvu na Fakultetu za pomorstvo - Kotor.

Naučna polja interesovanja su mu ekonomija, menadžment, logistoika.. Autor je i koautor desetak naučnih monografija, knjiga i skripti. Kao autor i koautor je objavio preko 100 naučnih i stručnih radova u domaćim i međunarodnim časopisima, zbornicima i drugim publikacijama. Sa radovima je učestvovao na više naučnih skupova.

Urednik je međunarodnog naučnog časopisa „Medijski dijalozi“ i član Redakcije nekoliko međunarodnih naučnih časopisa u Crnoj Gori i inostranstvu. Dobitnik je diplome „Luča“ SO NIkšić za izuzetan uspjeh u toku studija i Novčane nagrade Univerziteta Crne Gore. Član je Centra mladih naučnika Crnogorske akademije nauka i umjetnosti. Oženjen je i ima troje djece.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.