Medicinski fakultet

Biografija - Baćović Aneta
Biografija - Baćović Aneta

Aneta Baćović rođena je 19. septembra 1992. godine u Nikšiću. Osnovnu školu „Ratko Žarić“ i Gimnaziju “Stojan Cerović“ završila je u Nikšiću, kao dobitnica diplome „Luča“. Tokom školovanja učestvovala je na takmičenjima iz hemije, na kojima je ostvarila zapažene rezultate. Farmaceutski fakultet u Podgorici upisala je 2011. godine, a diplomirala je 2016. godine sa prosječnom ocjenom  A (9.65). Tokom školovanja bila je stipendista Ministarstva prosvjete Crne Gore i Opštine Nikšić. Dobitnica je Godišnje studentske nagrade, Medicinskog fakulteta, Povelje Medicinskog fakulteta , Studentske nagrade Opštine Nikšić za 2016.godinu. Pripravnički staž odradila je u apoteci „Melem“ u Nikšiću, veledrogeriji Montefarm, Bolničkoj apoteci , fabrici ljekova „Hemomont“ i Agenciji za ljekove i medicinska sredstva. Učestvovala je na Kongresu farmaceuta 2015. godine u Bečićima, kao autor i koautor. Učesnik je i  20 Internacionalnog kampa studenata farmacije 2016. godine pod nazivom „Career of the pharmacist in marketing, agency and regulatory affairs and competences requires in those“, u Portorožu.

Zaposlena je u apoteci „Tea Medica“, kao upravnica apoteke i na Medicinskom fakultetu kao saradnik u nastavi na predmetima Farmakologija I i Farmakologija II.

Govori engleski jezik i odlično poznaje rad na računaru.

 

Dokumenti