Medicinski fakultet

Biografija - Miljanović Olivera+
Biografija - Miljanović Olivera+

Redovni profesor, dr sci. Olivera Miljanović rođena je Titogradu (sada Podgorica) 1960. godine. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u rodnom gradu.

Diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1985. godine. Specijalizaciju iz pedijatrije započela je decembra 1988, a specijalistički ispit iz pedijatrije položila  marta. 1993. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Na istom fakultetu završila je užu specijalizaciju iz kliničke genetike i odbranila subspecijalistički rad 2006. godine.

Poslediplomske studije iz medicinske genetike pohađala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u  Zagrebu  1989/91. godine. Magistarsku tezu proizvedenu iz naučno-istraživačkog projekta Medicinskog instituta Univerziteta Crne Gore, odbranila je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1998. godine. Doktorsku disertaciju pod naslovom ”Povezanost polimorfizama gena za citokine i lokalnog imunskog odgovora  u djece sklone akutnom otitisu media” odbranila  je 2010. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu.

U cilju profesionalnog i  naučnog usavršavanja pohađala je brojne međunarodne škole i bila na stručnim usavršavanjima u inostranstvu, među kojima se izdvajaju škole: TIORCAS  projekta  “Tehnike molekularne genetike u analizi patogenih mutacija kod genetskih bolesti” Univerziteta Campobasso; "Emergency care in pediatrics" Američko-Austrijske fondacije i Dječje univerzitetske bolnice iz Filadelfije, Salzburg i "Recent advances in human genetics", Interuniverzitetski centar  Dubrovnik i studijski boravci na Queen,s University, Canada; Cochran - Biotechnology Science training, USDA Washington; Institut za medicinsku genetiku Medicinskom fakultetu Univerziteta u Bariju i u Zavodu za medicinsku genetiku Pedijatrijske klinike «Rebro», Zagreb. 

Od početka profesionalne karijere radi u Kliničkom centru Crne Gore. Bila je direktorica Kliničkog centra Crne Gore od 2007. do 2011. i direktorica Instituta za bolesti djece KC CG od 1999. do 2005. Formirala je službu za kliničku genetiku na Dječjoj klinici 1993. godine. Sa timom saradnika uvodi savremene procedure medicinske genetike i formira Centar za medicinsku genetiku i imunologiju KC CG, čiji je rukovodilac od osnivanja 2000. godine.

U zvanje asistenta na  Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore birana je 2001. godine, u zvanje docenta 2011, u zvanje vanrednog profesora 2017. godine, a u zvanje redovnog profesora 2023. godine. Nastavnik je na predmetima pedijatrija, biomedicina i bioetika i klinička genetika. Ona je predsjednica Komiteta za medicinsku etiku i bioetiku i rukovodilac Centra za naučno istraživački rad na Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Bila je prodekanica za nastavu na istom fakultetu u periodu 2013 - 2018. godina.

Na Medicinskom institutu Univerziteta Crne Gore bila je angažovana kao istraživač od 1988. godine i bila je glavni istraživač u tri nacionalna naučnoistraživačka projekta. Bila je rukovodilac  nacionalnog naučno-istraživačkog projekta  »Kongenitalne anomalije u Crnoj Gori: molekularni mehanizmi nastanka genomskih poremećaja kliničke i epidemiološke karakteristike« ,  u periodu 2012-2016. godina.  Ima preko 100 autorskih i koatorskih radova, objavljenih uvodnih predavanja i prezentacija u međunarodnim i domaćim časopisima i na kongresima, od kojih je 14 u časopisima na SCI listi. Autorka je 10 poglavlja u monografijama, stručnim knjigama i priručnicima.

Status mentora za specijalistički staž iz pedijatrije i medicinske genetike ima od 1994. godine, Odlukom Nastavno naučnog vijeća Medicinskog fakulteta u Beogradu.

Nosilac je zvanja primarijus od 2008. godine.

Članica je Odbora za medicinska istraživanja CANU od 1998 godine, Internacionalmog foruma predavača UNESCO-ve katedre za bioetiku od 2014, Komiteta za bioetiku Savjeta Evrope i Komiteta Savjeta Evrope za sprečavanje trafikinga oganima, tkivima i ćelijama od  2011. godine, Savjeta Asocijacije preventivne pedijatrije Crne Gore, udeđivačkih odbora časopisa Medical Data i Medicinski Zapisi.

DokumentiNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.