Građevinski fakultet

Biografija - Aleksić Srđa
Biografija - Aleksić Srđa

Srđa Aleksić je rođen 08. marta 1974. godine u Nikšiću. Osnovnu školu je završio u Nikšiću. Gimnaziju je završio u Beogradu. Maturirao je 1992. godine.

Na Građevinski fakultet Univerziteta Crne Gore se upisao 1993. godine. Diplomirao je u maju mjesecu 2001. godine, smjer Konstruktivni, Katedra za materijale i konstrukcije.

Poslijediplomske studije je upisao 2002. godine, na Građevinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, Smjer za konstrukcije i zemljotresno inžinjerstvo. Magistarski rad pod nazivom “Granična nosivost tankozidnih I-nosača pod dejstvom lokalnog opterećenja u ravni rebra”, odbranio je 14. oktobra 2005. godine.

Doktorsku disertaciju pod nazivom "Stabilnost tankozidnih I-nosača pod dejstvom lokalnog opterećenja u ravni rebra", odbranio je 04. maja 2010. godine, na Građevinskom fakultetu Univerziteta Crne gore.

Radni odnos je zasnovao 01. januara 2002. godine, na Građevinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore.

Od zasnivanja radnog odnosa do izbora u zvanje docenta bio je angažovan kao saradnik u nastavi na Katedri za materijale i konstrukcije, a potom na grupi predmeta iz oblasti Metalne i spregnute konstrukcije.

U zvanje docenta Univerziteta Crne Gore izabran je 31. marta 2011. godine (bilten br 268 od 05. aprila 2011. godine).

U zvanje vanradnog profesora Univerziteta Crne Gore izabran je 08. decembra 2016. godine (bilten br 389 od 30. decembra 2016. godine).

U zvanje redovnog profesora Univerziteta Crne Gore izabran je 15. aprila 2022. godine (bilten br 555 od 21. aprila 2022. godine).

Izvodi nastavu na Građevinskom fakultetu Univerziteta Crne gore, u oblastima Čeličnih i Spregnutih konstrukcija.

U periodu od 2008. godine do 2010. godine obavljao je funkciju predsjednika Asocijacije saradnika i studenata postdiplomskih i doktorskih studija Univerziteta Crne Gore.

U periodu od 2010. godine do 2013. godine obavljao je funkciju predsjednika Sindikalne organizacije Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore.

U periodu od 2013. godine do 2016. godine obavljao je funkciju prodekana za nastavu Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore.

U periodu od 2016. godine do 2019. godine obavljao je funkciju dekana Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore.

Koristi se engleskim jezikom.

Oženjen je i otac je dvoje djece.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.