Medicinski fakultet

Biografija - Banjac Lidija+
Biografija - Banjac Lidija+

Curriculum vitae

 

 

Lični podaci

Ime i prezime                    Lidija  (Premović) Banjac

Datum i mesto rođenja      Peć, 10.05.1960. god.

Adresa                               Podgorica, ul. Đ Miraševića, M 1, 53/7

Telefon i e-mail                 081 264 084; mob.tel. 069 305 533;  drbanjac@t-com.me

 

 

Obrazovanje               Diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Prištini, 1983 god, sa prosečnom

                                     ocenom 10 (deset). Dobitnik je Povelje Srpskog lekarskog društva „Najbolji

                                     diplomirani student“ (na ime Lidija Premović).

                                      Specijalistički ispit iz pedijatrije položila 1991 god. (Medicinski fakultet u

                                      Beogradu), sa ocenom 5 (pet) i preporukom za rad na klinici (institutu).

                                      Subspecijalistički ispit iz neonatologije položila 2003god. (Medicinski fakultet u

                                      Beogradu), subspecijalički rad („Indikacije za započinjanje i njihov uticaj na tok i

                                      trajanje  mehaničke ventilacije)  odbranila 2004 god. i stekla zvanje subspecijaliste

                                      neonatologa.                                          

                                      Objavljivala je radove iz oblasti mehaničke ventilacije u neonatologiji,

                                      prematuriteta, retinopatije prematuriteta, neonatalne  miastenije gravis, neonatalnog

                                      tetanusa, intrakranijalne hemoragije, bronhopulmonalne displazije, hemofilije.

                                      Odbranila je magistarski rad na temu „Povezanost inrakranijalne hemoragije i

                                       nastanka retinopatije prematuriteta“, kao prvi magistrant prve generacije

                                       poslediplomskih studija Medicinskog fakulteta u Podgorici i stekla zvanje

                                      Magistra medicinskih nauka. Doktorsku disertaciju: Serumski nivo

                                      “Insulinu sličnog faktora rasta tip 1“ u predikciji bolesti prematuriteta, odbranila je

                                       27.09.2012. god. na Medicinskom fakultetu u Podgorici i stekla je zvanje Doktora        

                                       medicinskih nauka. 23.04. izabrana  za Docenta na Medicinskom fakultetu

                                       Univerziteta Crne Gore.                                      

                                         __________________________________________________________                                       

 

Praksa                            Radila je kao pedijatar u Domu zdravlja i na pedijatrijskom odeljenju Opšte

                                        bolnice u Peći. Od 1996.g.  bavi se neonatologijom i radi u porodilištu OB u Peći, a

                                        potom u Centru za neonatologiju Instituta za bolesti djece, KCCG u Podgorici. Od

                                        nalazi se na mestu Načelnika Centra za neonatologiju KCCG.

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.