Medicinski fakultet

Biografija - Pajović Bogdan
Biografija - Pajović Bogdan

Rođen sam 09. juna 1956. godine u Kotoru, gdje sam završio osnovnu školu i klasičnu gimnaziju.

Diplomirao sam na Medicinskom fakultetu u Beogradu, 19.05.1982.godine, riješenje br. 1/686.

U periodu od 01.11.1986. do 07.11.1990. godine pohađao sam i završio specijalistički ispit na Urološkoj klinici Medicinnskog fakulteta u Beogradu, sa odličnim uspjehom, rješenje br. 6/447 i završio SPECIJALIZACIJU IZ UROLOGIJE.

MAGISTERIJUM iz oblasti urologije upisao sam 7. oktobra 1988. godine, Teorijski dio magistarskog ispita položio sam 11. aprila 1990. godine sa odličnim uspjehom, o čemu prilažem zapisnik sa ispita. Magistarska tema je odobrena 31. januara 1990.godine br. 1231/16, a magistarski rad pod nazivom „Uticaj varikocele na kvalitet spermatogeneze osoba od 12 do 18 godina“, odbranio sam 24. 0juna 1992.godine; mentor: Doc.dr S. Mićić, rješenje br. 9/7. od 24. juna 1992.godine.

DOKTORSKU DISERTACIJU pod radnim naslovom: „Mjesto i značaj genitalne infekcije kod infertilnih muškaraca“, odbranio sam na Medicinskom fakultetu u Beogradu, dana 25.04.1996.goidne, pred komisijom u sastavu: prof.dr Sava Mićić, prof.dr Jovan Hadži-Đokić i prof.dr Spasoje Petković, pod brojem 4140.

U periodu od 07.04. do 21.02.1992.godine odradio sam obuku iz ultrazvučne dijagnostike urinarnog trakta na Urološkoj klinici Medicinskog fakulteta u Beogradu.  

Zvanje PRIMARIJUSA stekao sam 03.11.1999. godine. Predsjednik komisije je bio Prof.dr LJ. Uličević.

Sertifikat specijalizacije iz ANDROLOGIJE dobio sam 28.09.2005. godine, u potpisu prof.dr Sava Mićić direktor Instituta za urologiju i nefrologiju Kliničkog centra Srbije i predsjednik udruženja uloga Srbije i Crne Gore. U zaključku kaže „kao mentor njegovog magistarskog rada i doktorske teze i kao recenzent objavljenih knjiga, sa zadovoljstvom potvrđujem da postoje svi parametri na osnovu kojih se docent dr Bogdan Pajović, Bogdanu Pajoviću pored specijlaizacije urologije dodjeljuje i naziv specijlaiste ANDROLOGA“.

Za PREDSJEDNIKA udruženja urologa Crne Gore izabran sam decembra mjeseca 2002.godine.

     PODACI O RADNIM MJESTIMA I IZBORIMA U ZVANJE

Nakon završenih studija ljekarski staž sam započeo u Kliničkom centru Srbije, a završio sam ga 1983.godine. Po završenom ljekarskom stažu bio sam zaposlen u urgentnom centru Kliničkog Centra Srbije, da bih 1986.godine dobio specijalizaciju iz urologije. Specijalistički staž sam započeo na Urološkoj klinici Vojnomedicinske akademije u trajanju od dvije godine, gdje mi je mentor bio prof.dr Dušan Manojlović, a gdje mi je mentor bio prof.dr Sava Mićić. Po završenoj specijalizaciji počinjem sa radom u Opštoj Bolnici Kotor na urološkom odjeljenju gdje 1996.godine postajem šef urološkog odjeljenja, a 2003.godine prelazim na urološku kliniku Kliničkog Centra Crne Gore, gdje i danas radim.

     Hronologija po disciplinama

Tokom medicinskih studija bio sam izabran za PREDSJEDNIKA KOMISIJE ZA NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI RAD STUDENATA u periodu od 1978 do 1980. godine.

Tokom medicinskih studija bio sam DEMONSTRATOR na Katedri za biologiju (dvije studijske godine), rješenje br. 10987 od 1976.godine i rješenje br. 2806 od 1977.godine.

Napredovanja vezana za angažovanje na Fakultetu za pomorstvo, a vezano za predmet Brodsko zdravstvo:

Nastavno-naučno vijeće Univerziteta Crne Gore, na sjednici održanoj 08.06.1995.godine, izabralo me je u zvanje PREDAVAČ VIŠE ŠKOLE za predmet: Brodsko zdravstvo, na Fakultetu za pomorstvo u Kotoru, br. 01-434 od 1995. godine. Predsjednik komisije za pisanje referata bio je prof.dr M. Živković.

Natavno-naučno vijeće Univerziteta Crne Gore, na sjednici održanoj 22.03.1996. godine izabralo me je u zvanje PROFESORA VIŠE ŠKOLE ZA BRODSKO ZDRAVSTVO, br. 01-271 od 16.03.1999. godine na Fakultetu za pomorstvo u Kotoru. Komisiju za pisanje referata činili su: prof.dr D. Delić, prof.dr V. Šćekić i prof.dr V. Kalezić.

Na sjednici Nastavno-naučno vijeća Univerzitet Crne Gore, održanoj 21.09.1999. godine, donešena je odluka o mom izboru u zvanje DOCENTA na predmetu: Brodska meidicina, br. 02-822 od 1999.godine na Fakultetu za pomorstvo u Kotoru. Komisiju za pisanje referata činili su: prof.dr S. Mićić, prof.dr M. Kuliš i prof.dr M. Drecun.

Izabran sam za PREDAVAČA na predmetu: Prva pomoć na brodu, od strane Ministarstva pomorstva i saobraćaja Crne Gore, br. 01-512/1 od 24.03.1997. godine.

Napredovanja vezana za angažovanje na Medicinskom fakultetu u Podgorici, vezano na predmetu Hirurgija, oblast urologija:

Nastavno-naučno vijeće Univerziteta Crne Gore izabralo me je za VIŠEG ISTRAŽIVAČA za predmet: Urologija, na sjednici održanoj 30.06.1993.godine, br. 01-522 od 1993.godine.

Naučno-nastavno vijeće Univerziteta Crne Gore izabralo me za NAUČNOG SARADNIKA ZA OBLAST UROLOGIJE, 13.10.1997. godine, rješenje br. 01-889 od 1997. godine. Komisija za pisanje referata bila je u sastavu: prof.dr M. Kuliš i prof.dr B. Filipović.

Na sjednici Nastavno-naučno vijeća Univerziteta Crne Gore, u Podgorici, održanoj 23.09.2003. godine izabran sam u zvanje DOCENTA na predmetu: Hirurgija – oblast urologija, rješenje br. 01-822 od 2003. godine, a ponovni izbor na predmetu Hirurgija – oblast urologija, rješenje br. 01-25/7 od 04.12.2008. godine.

Imenovan sam za rukovodioca studijskog programa Visoke medicinske škole u Beranama, koja je studijski program Medicinskog fakulteta u Podgorici, 2008. godine, te reizabran septembra mjeseca 2010. godine na sjednici Nastavno-naučnog vijeća Medicinskog fakulteta u Podgorici.

Za mentora iz oblasti urologije izabran sam 1996. godine.

 

     Podaci o projektima

Rukovodilac projekta

Naziv projekta

Prof. dr Bogdan Pajović

“Prevencija bolesti zavisnosti kao zalog za zdravu budućnost“  Ministarstvo zdravlja Republike Crne Gore, 2010 - 2012.

 

Prof. dr Bogdan Pajović

„Uticaj psihoaktivnih supstanci na erektilnu disfunkciju muškarca“ Ministarstvo zdravlja Republike Crne Gore, 2011 - 2013.

 

Prof. dr Bogdan Pajović

Povezanost bolesti zavisnosti i seksualno prenosivih bolesti kod lučkih radnika i pomoraca” Ministarstvo zdravlja Republike Crne Gore, 2014 - 2016.

 

Prof. dr Bogdan Pajović

“Povezanost bolesti zavisnosti i seksualno prenosivih bolesti u populaciji srednjoškolaca” Ministarstvo zdravlja Republike Crne Gore, 2013 - 2015.

 

Prof. dr Bogdan Pajović

„Uticaj alkohola i pušenja na infertilitet muškarca“ Ministarstvo zdravlja Republike Crne Gore, 2009 - 2011.

DokumentiNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.