Medicinski fakultet

Biografija - Popović Nataša
Biografija - Popović Nataša

Doc. dr Nataša Popović je šef Katedre za medicinsku fiziologiju i lekar specijalista porodične medicine.

Rođena je u Novom Sadu, gde je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 1998. godine.

Po završetku fakulteta nastavila je obrazovanje u Sjedinenjim Američkim Državama. Magistrirala je 2003. godine iz oblasti nauke o ljudskoj ishrani, na Texas A&M univerzitetu u Koledž Stejšnu u Teskasu. Doktorsku tezu iz oblasti medicinskih nauka je odbranila 2008. godine na Katedri za medicinsku fiziologiju Texas A&M Centra za zdravstvene nauke. Kao doktorant bila je angažovana u nastavi iz fiziologije u okviru JAMP programa (Joint Admission Medical Program) koji priprema studente za prijemni ispit za medicinski fakultet. U istom periodu je radila i kao mentor studentima u laboratoriji za molekularnu biologiju i vaskularnu fiziologiju. Po završetku doktorata od 2008. do 2009. godine je nastavila da radi kao postdoktorski naučni sradnik na Katedri za medicinsku fiziologiju pri Texas A&M univerzitetu.

U 2009. godini je primljena na program za specijalizaciju iz porodične medicine na Texas A&M Centru za zdravstvene nauke. Za vreme specijalizacije je bila angažovana kao lekar specijalizant u bolnicama St. Joseph i Texas Medical Center. Po završetku specijalizacije iz porodične medicine od 2012. do 2015. godine je radila kao lekar u urgentnom centru u bolnici St. Joseph u Koledž Stejšnu, uz istovremeno angažovanje u nastavi za studente medicine u okviru Texas A&M Centra za zdravstvene nauke. U tom periodu je dobila nagradu Nastavnik godine (Preceptor/Teacher of the Year 2013-2014, O.C. Cooper Preceptorship), koja se dodeljuje kliničkim profesorima na bazi predloga i izbora od strane studenata. U zvanje docenta izabrana je 2015. godine na predmetu Medicinska fiziologija na Medicinskom Fakultetu u Podgorici. Od tada je odgovorni nastavnik za Medicinsku fiziologiju i predaje na više studijskih programa pod okriljem Medicinskog fakulteta u Podgorici.

Google Scholar  ResearchGate ORCID  

DokumentiNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.