Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Biografija - Petković Jovica
Biografija - Petković Jovica

Petković Slobodana Jovica, rođen sam 26. aprila 1982. godine u Nikšiću. Završio sam osnovnu školu kao dobitnik diplome „Luča 1“ i bio đak generecije.

Srednju Ekonomsko-ugostiteljsku školu sam završio u Nikšiću 2001. godine, takođe kao nosilac diplome „Luča 1“ i najbolji đak generacije.

Filozofski fakultet (odsjek za Fizičku kulturu) sam upisao 2001. godine, a diplomirao 21. juna 2005. godine sa prosječnom ocjenom 9,37 što je ujedno i najbolja prosječna ocjena na tom odsjeku od njegovog osnivanja. U toku studija bio sam stipendista Opštine Nikšić, kao i Ministarstva prosvjete i nauke kao talentovani student.

Magistrirao sam u Novom Sadu na Fakultetu za sport i turizam 29. maja 2008. godine na temu: „Uticaj različitih programa fizičke aktivnosti na antropološke karakteristike mladih u Crnoj Gori“, pod mentorstvom prof. dr Zlatka Ahmetovića.

Na Fakultetu za menadžment u sportu u Beogradu, dana 1. septembra 2009. godine odbranio sam doktorsku disertaciju pod nazivom: „Motoričke sposobnosti i morfološke karakteristike u predikciji sportskog rezultata u borilačkim sportovima i sportskoj gimnastici“ pod mentorstvom prof. dr Đorđa Nićina.

Oktobra 2005. godine sam honorarno angažovan kao asistent – saradnik na grupi predmeta na odsjeku za fizičku kulturu, a u septembru 2006. godine dobio status zaposlenog na pomenutom radnom mjestu.

Od 2006. godine sam obavljao poslove sekretara na studijskom programu Fizička kultura, a osnivanjem Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje (od 5. juna 2008. godine) obavljao sam funkciju Rukovodioca studijskih programa za obrazovanje sportskih trenera, sportskih novinara i fizička kultura. U periodu od 5-og septembar do 1-og decembra 2015. godine bio sam VD Dekana Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje.

Bio sam član Komisije za pisanje elaborata o opravdanosti otvaranja doktorskih studija. Član sam Komisije za pisanje izvještaja o podobnosti teme i kandidata za magistarske studije. Bio sam mentor, predsjednik i član Komisije za odbranu magistarskih radova. Bio sam Koordinator tima za reakreditaciju fakulteta 2012 godine. Predavač sam na seminaru rukometnih trenera na Ivanovim koritima od 2011. godine, kao i član tima za izradu Strategije razvoja rukometa u Crnoj Gori od 2016. do 2024. godine. Bio sam član Vijeća društvenih nauka UCG i rukovodilac i predavač na doktorskim studijama na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje.

Od novembra 2022. godine obavljam funkciju prodekana za nastavu na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.