Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Biografija - Popović Stevo
Više od 10 godina iskustva sa posebnim fokusom na planiranje, sprovođenje i procjenu istraživačkih studija koje se bave zdravljem i vježbanjem, što takođe uključuje klinička ispitivanja. Kao naučnik za sport i vježbanje koristim znanje o tome kako tijelo funkcioniše kako bih pomogao ljudima da poboljšaju svoje zdravlje i uopšte sportske sposobnosti. Međutim, takođe imam dubok uvid u fizičku antropologiju i razumijem složenost uticaja fizičke aktivnosti na ljudsko tijelo i njegov sastav; ali, takođe i u socijalnu antropologiju koja pomaže razumijevanju socijalne strane istih pitanja. Sa iskustvom doktora nauka sa Univerziteta u Novom Sadu i post doktoranta sa Univerziteta u Ljubljani, kao i nastavnik i istraživač na Univerzitetu Crne Gore, stekao sam sljedeće ključne kompetencije: predavačke i sposobnosti za dizajniranja kurseva, upravljanje projektima i podacima, sposobnost za dizajn naučnih studija, odlične komunikacijske i vještine pismene i usmene diseminacije itd. Trenutno imam nekoliko vodećih pozicija u nacionalnim i međunarodnim projektima, kao i vodeće uloge i članstva u upravnim tijelima stručnih i naučnih organizacija. Moji prijatelji me opisuju kao odlučnu, orijentisanu na detalje i uspješnu, i visoko motivisanu osobu. Ozbiljno shvatam svoj posao, mogu da vidim stvari u perspektivi i vjerujem da sa u stanju da radim sa lakoćom. Ja sam optimista, a ne pesimista, ali takođe sam i realista i dobro se snalazim kad kada se susretnem sa poteškoćama - vrlo sam dobar u pronalaženju rješenja za probleme. Iznad svega, rekao bih da sam iskrena, pozitivna i poletna osoba - i da uživam u izazovu.