Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Biografija - Vasiljević Ivan
Biografija - Vasiljević Ivan

         Ivan Vasiljević, rođen je 28. januara 1986. godine u Nikšiću. Osnovno obrazovanje je stekao u istom gradu, gdje je takođe i završio srednju školu. Školske 2005 - 06. godine upisao se na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću - smjer fizička kultura, a na istom je i diplomirao 2010. godine sa temom „Uporedna analiza motoričkog i morfološkog prostora između aktivnih fudbalera i učenika srednje škole“ i stekao zvanje profesora fizičke kulture. Od malih nogu je pokazivao veliku ljubav prema sportu i 10 godina trenirao fudbal u fudbalskim klubovima Sutjeska i Čelik iz Nikšića. Kao student je sa ekipom Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje bio četvorostruki uzastopni šampion u malom fudbalu svih univerziteta u Crnoj Gori, kao i univerzitetski prvak u atletici na 1500 m. Od 2011. godine radi na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje u Nišiću kao saradnik u nastavi na Osnovnim akademskim studijama – Fizička kultura na predmetima Košarka – tehnika, metodika, Košarka – taktika, Osnovi antropomotorike, Metodika antropomotorike, Atletika I, Atletika II i Plivanje i vaterpolo II, kao i na Osnovnim primijenjenim studijama – Sportski treneri na predmetima Osnove sportskog treninga, Antropomotorika u sportu, Vježbe oblikovanja, Teorija, tehnika i metodika izabranog sports – košarka i Taktika i strategija izabranog sporta – košarka. Na istom fakultetu je magistrirao 2013. godine sa temom “Uticaj identifikacije sa uspjesima državnih sportskih reprezentacija na nacionalni identitet u Crnoj Gori” i stekao zvanje magistra fizičke kulture. Godinu dana kasnije je upisao i doktorske studije fizičke kulture.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.