Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Biografija - Aldijana Muratović
Biografija - Aldijana Muratović

Aldijana Muratović rođena je u Nikšiću gdje je završila osnovnu i srednju školu.

Na Filozofskom fakultetu (odsjek za Fizičku kulturu) upisala je 1999. godine, a diplomirala u martu 2004. godine.

Godine 2009. upisala je postdiplomske-magistarske studije na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću.

Juna 2011. godine uspješno je odbranila magistarsku tezu pod naslovom "Razlike u nivou motoričkih sposobnosti i pokazatelja situacione efikasnosti rukometaša kontinentalne i mediteranske regije".

Godine 2011. upisala je doktorske studije na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje u  Nikšiću, a u oktobru 2014. godine odbranila doktorsku disertaciju pod nazivom: „Komparativna analiza biomotoričkog statusa rukometaša i nesportista u kadetskom uzrastu Crne Gore“.

Bila je član ženskog rukometnog kluba"Nikšić" gdje  se takmičila u prvoj saveznoj ženskoj rukometnoj ligi, kao i član juniorske reprezentacije Srbije i Crne Gore. Bavila se aerobikom i bila instruktor u fitness centru "Sole Mio" u Nikšiću i "Life club" u Podgorici. Aktivan je član u plesnom klubu "Sonrisa".

Od 2008 do 2011. godine bila je zaposlena u centru za rehabilitaciju zavisnika od psihoaktivnih supstanci.

Godine 2010. honorarno je angažovana kao saradnik u nastavi na grupi predmeta na osnovnom akademskom studijskom programu -Fizička kultura na predmetima: Rukomet, tehnika i metodika i Rukomet, taktika; na osnovnom primijenjenom studijskom programu-Sportski treneri, na predmetima: Taktika i strategija izabranog sporta (rukomet), Tehničko-taktička priprema izabranog sporta (rukomet), Trenažna praksa kadeta u rukometu i Trenažni proces kadeta u rukometu. i na specijalističkom-postdiplomskom primijenjenom studijskom programu-Sport i fitness, na predmetu Programiranje i kontrola u fitnessu.

Septembra 2012. godine dobila je status zaposlenog kao saradnik u nastavi na grupi predmeta na osnovnom i specijalističkom akademskom studijskom programu - Fizička kultura.

Kao saradnik u nastavi na predmetu Rukomet – tehnika i metodika i Rukomet – taktika bila je određena kao lider rukometne reprezentacije fakulteta na prvenstvu Univerziteta Crne Gore, na kojem smo zauzeli prvo mjesto i osvojili zlatnu  medalju.

Od 2014 do 2015. godine bila je predstavnik saradnika u nastavi na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje i član Asocijacije saradnika UCG.

Od februara 2016.godine birana je u akademsko zvanje docent Univerziteta Crne Gore za predmete: Korektivna gimnastika I, Korektivna gimnastika II, Plesovi i Rukomet – tehnika i metodika na osnovnom akademskom studijskom programu Fizička kultura i Metodika nastave fizičkog vaspitanja sa školskim časom, na postdiplomskom specijalističkom akademskom studijskom programu Fizička kultura, na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje i Metodika nastave fizičkog vaspitanja na osnovnom akademskom studijskom programu Obrazovanje učitelja na Filozofskom fakultetu.

Od oktobra 2016.godine je rukovodilac akademskog studijskog programa- Fizička kultura.

Od 25.09.-01.10.2016. na INFOFESTU - 23. festivalu informatičkih dostignuća u Budvi bila je učesnik- predavač.

U projektu TRANS2WORK bila je učesnik (22.11.2016.)- Tranzicija studenata s invaliditetom od obrazovanja ka zapošljavanju u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori.

Izabrana je za člana Centra mladih naučnika Crnogorske akademije nauka i umjetnosti marta 2017. godine.

 

 

 Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.