Medicinski fakultet
Dr Vukmirović je diplomirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Prištini, 1999. godine.

Od 2000. godine, pored rada sa pacijentima, dr Vukmirović je angažovan u nastavi na studijskim programima medicine i stomatologije na Medicinskom fakultetu u Podgorici.

Zvanje specijaliste patološke anatomije je stekao 2003. godine, na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, od kada radi na Odjeljenju patologije Kliničkog centra Crne Gore.

Doktorske studije je završio na Medicinskom fakultetu u Foči, Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina 2007. godine. U fokusu njegovog istraživanja bila je procjena kliničkog značaja vaskularnog i epidermalnog faktora rasta kod karcinoma dojke i želuca.

Od 2009. do 2011. godine predsjedavao je Etičkim komitetom Kliničkog centra Crne Gore.

Titulu vanrednog profesora na Univerzitetu Crne Gore, na katedri za Patološku anatomiju, dobio je 2013. godine.

Od 2017. godine obavlja funkciju direktora Centra za nauku u Kliničkom centru Crne Gore.

Direktor je Centra za patologiju i specijalista patološke anatomije.

Autor je i koautor većeg broja naučnih radova.

DokumentiNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.