Medicinski fakultet

Biografija - Vukmirović Mihailo+
Biografija - Vukmirović Mihailo+

Ime: Mihailo Vukmirović

 Rodjen: 05.04.1976, Cetinje

Državljanstvo: Crnogorsko

Osnovnu i srednju školu završio na Cetinju, dobitnik je nagrade “Luča”

Medicinski fakultet Univerziteta u Prištini završio 06.07.2000. godine sa prosječnom ocjenom 8,78 kao prvi student iz generacije.

Specijalizaciju iz Interne medicine završio na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 20.04.2006. godine sa odličnim uspjehom.

Užu specijalizaciju iz Kardiologije završio na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 26.11.2010. godine.

Poslijediplomske studije odnosno magistarsku tezu iz Kardiologije odbranio je  na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu 03.02.2006. godine.

Doktorsku disertaciju odbranio je na Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore 18.07.2017. godine 

Eksperstski ispit u organizaciji Evropskog aritmološkog udruženja (EHRA) za invazicno liječenje poremećaja srčanog ritma položio je 17.07.2017. godine čime je stekao licencu za aktivno liječenje poremećaja srčanog ritma priznate od strane  Evropskog udruženja kardiologa (ESC)

Član je radne grupe Evropskog udruženja aritmologa koje objavilo smjernice za sinkopu 2018.godine

Od 1.avguta 2000. do juna 2002. godine radio je u Domu Zdravlja na Cetinju

Od juna 2002. godine radi kao kardiolog u Centru za kardiologiju Kliničkog Centra Crne Gore u Podgorici

Asistent je u nastavi na predmetu Interna medicina na Medicinskom fakultetu u Podgorici od septembra 2006. godine

Načelnik je Odjeljenja za pejsmejkere i elektrofiziologiju srca Centra za kardiologiju Kliničkog Centra Crne Gore od jula 2015. godine

Aktivno govori engleski i češki jezik

Oženjen je, ima kćerku Nataliju i sinove Branislava, Vasilija i Dimitrija

Edukacije:

- Usavršavanje iz invazivne elektrofiziologije srca sa kateter ablacijama aritmija, Insitut za kardiovaskularne bolesti Dedinje u Beogradu, Novembar 2007 - Januar 2009, Jul – Novembar 2009,

- Usavršavanje za implantaciju i kontrolu pejsmejkera, Pejsmejker Centar Kliničkog Centra Srbije, Januar - Jul 2009,

- “ICD essential” trening u Medtronikovoj Akademiji u Tolochenaz, Švajcarska, Octobar 2010,

- CRT usavršavanje u  Landeskliniken u Salcburgu,  Novembar 2012,

- Usavršavanje iz inzavivne elektrofiziologije srca sa kateter ablacijama aritmija u Odessa Regional Hospital, Ukrajina, Februar 2012,

- “Overcoming Challenges in ICD Follow up”  usavršavanje za konotrolu pacijenata sa kardioverter defibrilatorima u Medtronikovoj Akademiji, Tolochenaz, Švajcarska, Octobar 2012,

- Usavršavanje iz invazivne elektrofiziologije srca sa kateter ablacijama aritmija u Institutu za Kliničku i Eksperimentalnu Medicinu (IKEM) u Pragu,  November- Decembar 2012,

-  Usavršavanje za implantaciju srčane resinhronizacione terapije u Semmelweis University, Heart Center u Budimpešti, Januar-Februar 2013,

 -  “CRT Follow-Up Clinic” usavršavanje za kontrolu pacijenata sa srčanom resinhronizacionom terapijom u Medtronikovoj Akademiji, Tolochenaz, Švajcarska, Mart 2013,

- Usavršavanje za transseptalni pristup u liječenju srčanih aritmija katerer ablacijom, Medtronikov Centar Zagreb Maj 2013,

- Usavršavanje iz invazivne elektrofiziologije srca sa kateter ablacijama aritmija u Villa Maria Cecilia Hospital, Cotignola Italija, Maj 2013,

- Usavršavanje iz invazivne elektrofiziologije srca sa kateter ablacijama aritmija odnosno usavršavanje za implantaciju srčane resinhronizacione terapije u Insitutu za Kliničku i Eksperimentalnu Medicinu IKEM, Prag, Avgust-Oktobar 2013,

- Usavršavanje liječenja kompleksnih aritmija radiofrekventnom ablacijom kao stipendista Evropskog udruženja aritmologa u Institutu za Kliničku i Eksperimetalnu Medicinu u Pragu od Marta 2015,

- Monaco USA Arrhythmia usavršavanje u Princesse Grace Centre Hospitalier, Mart 2016,

- International Workshop on Supraventricular Arrhythmias Interactive Workshop at Erasmus Medical Center, Rotterdam, April 2017

Oblast interesovanja: poremećaji srčanog ritma

Objavio je više naučnih i stručnih radova u medjunarodnim časopisima na SCI listi i medjunarodnim kongresima kao učesnik odnosno predavač

Član je Udruženja kardiologa Crne Gore

Član je Udruženja kardiologa Srbije

Član je Evropskog udrzženja kardiologa (ESC)

Član je Evropskog aritmološkog udruženja (EHRA)

DokumentiNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.