Biotehnički fakultet

Biografija - Prenkić Ranko
Biografija - Prenkić Ranko

   Dr Ranko Prenkić, dipl.ing. rodjen je 09.02.1956. godine u Zeti - Podgorica, gdje je završio Osnovnu školu. Srednju poljoprivrednu školu završio je u Baru. Na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu na odsjeku za Voćarstvo i vinogradarstvo diplomirao je u januaru 1982. godine. Posdiplomske studije iz oblasti voćarstva završio je 16.11.1993. godine na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu, odbranivši magistarski rad pod naslovom „Uticaj količine azota na prinos i kvalitet breskve“.Naučni stepen doktora poljoprivrednih nauka stekao je na istom Fakultetu Univerziteta u Novom Sadu na katedri oblast Voćarstvo. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Uticaj sorti, podloga i ishrane na rodnost i kvalitet plodova breskve“ odbranio je 13.02.1998. godine.

Prvi radni odnos zasnovao je 01.02.1984. godine u Plantažama - Agrokombinat „13 jul“ u Podgorici gdje je poslije obavljenog pripravničkog staža radio na mjesto rukovodioca voćarske proizvodnje. U septembru 1985. godine, zasnovao je radni odnos u Poljoprivrednom institutu u Centru za vinogradarstvo i voćarstvo kao asistent. U zvanje višeg istraživača izabran je 1995. godine, a u zvanje naučnog saradnika iz oblasti voćarstva 1998. godine.

U julu 2003. godine promovisan je u zvanje viši naučni saradnik iz oblasti voćarstva u Biotehničkom institutu. Zvanje naučnog savjetnika stekao je Odlukom Senata Univerziteta Crne Gore na sjednici održanoj 02.09.2008. godine.

Dr Prenkić je autor i koautor više od 80 naučnih, stručnih i preglednih radova iz oblasti voćarstva i vinogradarstva, koji su publikovani u domaćim i inostranim referentnim časopisima. U svom dosadašnjem naučno-istraživačkom radu bio je rukovodilac 4 naučno-istraživačka projekta iz oblasti voćarstva, a saradnik i odgovorni istraživač na 8 naučno-istraživačkih projekata iz oblasti voćarstva i vinogradarstva. Učestvovao je u izradi dvije studije za strateško unapredjenje i razvoj poljoprivrede u Crnoj Gori. Jedan je od autora Zakona o sadnom i sjemenskom materijalu i koordinator radne grupe za pisanje Pravilnika i podzakonskih akata navedenog Zakona. Odgovorno je lice za certifikaciju sadnog materijala u Crnoj Gori. Boravio je na kraćim studijskim usavršavanjima, seminarima, okruglim stolovima i učesnik je brojnih kongresa i naučnih skupova sa referatima u više zemalja: Italiji, Madjarskoj, Grčkoj, Turskoj, Sloveniji, Bugarskoj, Srbiji, Hrvatskoj, Makedoniji, Bosni i Hercegovini. Dobitnik je certifikata ISHS (Internacional society for horticurtural science) i član je ove renomirane asocijacije od 2005. godine. Član je radne grupe za poljoprivredu i ruralni razvoj Crne Gore u pregovorima sa EU.

Od početka 1998-do avgusta 2001 obavljao je poslove rukovodioca Centra za vinogradarstvo, voćarstvo i vinarstvo, a od 2001-2004 dr Prenkić je bio potpredsjednik Savjeta Biotehničkog instituta. Nakon osnivanja Biotehničkog fakulteta u Podgorici 2006/07. godine izabran je za predavača na predmetu Kontinentalno voćarstvo na Osnovnim akademskim studijama kao i na postdiplomskim specijalističkim akademskim studijama na predmetima: Berba, čuvanje i pakovanje voća i groždja i Samoniklo voće. Takodje, angažovan je na Osnovnim primijenjenim studijama - smjer „Kontinentalno voćarstvo“ u Bijelom Polju na predmetu Berba, čuvanje i pakovanje voća i od 2009/10 na Specijalističkim studijama „Rasadničarstvo“ u Baru izabran je za predavača na predmetu Agroekologija voćarstva. Na specijalističkom studijskom programu „Kontinentalno voćarstvo i ljekobilje“ angažovan je na predmetu Pomologija.

Otvaranjem magistarskih studija 2009/10. imenovan je kao predavač na predmetima Pomologija i Koštičavo voće.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.