Biotehnički fakultet

Biografija
Biografija

Rođen je 1. Marta 1968. godine u mjestu Dolac, opština Berane, Crna Gora. Osnovnu i srednju školu završio je u Beranama, a Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu, odsjek stočarstvo završio sam 1993.godine. Poslijediplomske studije upisao je školske 1993/94. godine na grupi Genetika i oplemenjivanje domaćih životinja na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu. Magistarsku tezu pod nazivom „Vrijednost heterozisa pri različitim kombinacijama ukrštanja svinja“, odbranio je 28.04.1998. godine.

Doktorsku disertaciju „Svetlosni program, gustina naseljenosti i sastav obroka u funkciji proizvodnih parametara, kvaliteta mesa i dobrobiti  Brojlerskih pilića” odbranio je 2016. godine u Novom Sadu.

Od 27.12.1993.godine zaposlen u Poljoprivrednom institutu (sadа Biotehničkom fakultetu) u Podgorici. Trenutno radi kao asistent u nastavi na grupi predmeta na studijskom programu Stočarstvo i to na predmetima: Živinarstvo, Genetika, Oplemenjivanje domaćih životinja, Svinjarstvo, Ishrana nepreživara i Zoohigijena. Služi se engleskim i ruskim jezikom. Oženjen je i ima dvoje djece.