Medicinski fakultet

Biografija - Duborija-Kovačević Nataša
Biografija - Duborija-Kovačević Nataša

Prof. dr Nataša Duborija-Kovačević rođena je 10. oktobra 1973. godine u Bijelom Polju. Osnovnu školu i Gimnaziju ''Slobodan Škerović'' (smjer: Saradnik u prirodnim naukama) završila je u Podgorici. Dobitnik je diplome "Luča". Školske 1992/93 upisala je Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu i na istom diplomirala u julu 1999. sa srednjom ocjenom 9,63 (devet, šezdeset tri). Bila je prvi upisani student prve generacije postdiplomskog studijskog programa Klinička farmakologija i terapija na Institutu za farmakologiju, kliničku farmakologiju i toksikologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu (broj indeksa 99-FT-01). Obavezni pripravnički staž za doktora medicine obavila je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i u septembru 2020. položila stručni ispit pred Komisijom Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Magistarski rad iz Kliničke farmakologije i terapije pod naslovom ''Analiza vanbolničke upotrebe ljekova u Crnoj Gori'' pod mentorstvom prof. dr Tomislava Kažića, doajena srpske i jugoslovenske farmakologije, odbranila je 2003. na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Doktorsku disertaciju iz Kliničke farmakologije pod naslovom ''Farmakoterapijske mogućnosti u liječenju benigne hiperplazije prostate - eksperimentalni i klinički aspekt'', pod mentorstvom prof. dr Zdenka Tomića, odbranila je u decembru 2008. na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, na kome se, tokom višemjesečnog boravka (2006.), edukovala u oblasti eksperimentalne farmakologije i odradila eksperimentalni dio doktorske disertacije.

Od januara 2000. zaposlena je na Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore (UCG) kao prvi saradnik u nastavi na predmetu Farmakologija sa toksikologijom na studijskom programu Medicina. U septembru 2009.  odlukom Senata UCG izabrana je u zvanje docenta na istom predmetu, a tokom narednih pet godina, u nedostatku kadra, izvodila je teorijsku nastavu i bila šef predmeta Farmakologija sa toksikologijom i Klinička farmakologija na svim studijskim programima Medicinskog fakulteta na kojima se izučavaju ovi predmeti (Medicina, Stomatologija, Farmacija, Visoka medicinska škola). U januaru 2015. odlukom Senata UCG izabrana je u zvanje vanrednog, a u februaru 2020. u zvanje redovnog profesora na predmetima Farmakologija sa toksikologijom i Klinička farmakologija na studijskim programima Medicina i Stomatologija. Član Nastavno-naučnog vijeća Medicinskog fakulteta postala je 2004. dok je bila saradnik u nastavi. Bila je i najmladji član prvog Etičkog komiteta osnovanog na Medicinskom fakultetu UCG.

Objavila je veliki broj radova u renomiranim međunarodnim i domaćim naučnim i stručnim časopisima, nekoliko poglavlja u knjigama i monografijama, bila je predavač i član naučnih odbora na brojnim međunarodnim i domaćim kongresima, simpozijumima i seminarima. Glavni je i odgovorni urednik knjige ''Oblici ljekova sa recepturom'' koju studenti medicine i stomatologije koriste u toku praktičnog dijela nastave iz Farmakologije sa toksikologijom i Kliničke farmakologije. Do navršene četrdesete godine bila je član, a nakon toga alumnus Centra mladih naučnika Crnogorske akademije nauka i umjetnosti (CANU). Dobitnik je više međunarodnih stipendija i rukovodilac, član organizacionog odbora i istraživač/učesnik u velikom broju međunarodnih, bilateralnih i nacionalnih naučno - istraživačkih i strukturalnih projekata, od kojih su najvažniji COST ACTION 15105: ‘’European Medicines Shortages Research Network - addressing supply problems to patients’’, COST ACTION 19132: "Advance Best Practices and Technology on Medication Adherence", nacionalni projekat "Nestašice ljekova u Crnoj Gori kao dio kompleksnog globalnog problema - dinamika, uzroci i moguća rješenja", "TEMPUS project JEP-40106-2005 ”Reform of Curriculum Content to Undergraduate Medical Education at University of Montenegro’’ , CCNURCA: 544169-TEMPUS-1-2013-1-BE-TEMPUS-JPCR: ,"Competency based Curriculum Reform in Nursing and Caring in Western Balkan Universities'', projekat CANU ''Mladi naučnici i etika u XXI vijeku'', GLOBAL PPS i sl. Od 2019. je recenzent urednik u renomiranom medjunarodnom časopisu "Frontiers in Pharmacology" (IF=5,81 u 2020., Q1 kategorija prema Scopus listi).

Od 2017. je član Centra za unapredjenje kvaliteta na UCG, a od marta 2021. član i potpredsjednik Savjeta za naučno-istraživačku djelatnost u Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta. Od 2022. godine je član Radne grupe za izradu Nacionalne strategije naučno-istraživačke djelatnosti 2022-2027 i Radnog tijela za akreditaciju UCG. Uspješno je sarađivala sa Crnogorskom agencijom za ljekove i medicinska sredstva (CALIMS) od njenog osnivanja do 2021.godine, u svojstvu eksternog eksperta za procjenu farmakološko-toksikološke dokumentacije u postupku izdavanja dozvole za registraciju lijeka, a potom kao član Komisije za izdavanje dozvole za stavljanje lijeka u promet. Bila je član nekoliko komisija i radnih grupa u Ministarstvu zdravlja Crne Gore i Fondu za zdravstveno osiguranje, od kojih su najvažnije Nacionalna interdisciplinarna komisija za kontrolu rezistencije na antibiotike (NIKRA), Radna grupa za izradu Uredbe o kriterijumima za stavljanje, odnosno skidanje lijeka sa Liste ljekova, Komisije za izradu Liste  ljekova koji se refundiraju od strane FZZO CG i sl.

Član je Evropskog udruženja kliničkih farmakologa (EACPT), Srpskog farmakološkog društva i Društva ljekara Crne Gore.

Govori engleski jezik. Živi u Podgorici. Udata je i ima dvoje djece.

 

DokumentiNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.