Medicinski fakultet

Biografija - Đurović Milena+
Rođena sam 16.02.1963. godine u Podgorici. Zvanje doktor medicine stekla sam na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1987. godine. Specijalizaciju iz Dermatovenerologije završila sam na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1997. godine, ocjenom odličan.  

Magistarsku tezu pod nazivom: „Epidemiološka studija bazocelularnog karcinoma‟ odbranila sam 2004. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Doktorsku disertaciju pod nazivom „Faktori rizika za nastanak psorijaze i kvalitet života oboljelih‟ odbranila sam 2009. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Zvanje Primarius dodijeljeno mi je 2012. godine. Saradnik sam u nastavi na predmetu Dermatovenerologija od 2000. godine. Od 2004. godine mentor sam specijalizantima za obavljanje dijela specijalističkog staža iz dermatovenerologije. 

U akademsko zvanje docent birana sam 2010. godine, dok sam u akademsko zvanje varedni profesor birana 2016. godine. U zvanje redovni profesor birana sam 2022. godine.

Od 2014. godine imenovana sam za glavnog mentora specijalističkog staža iz dermatovenerologije u zdravstvenoj ustanovi Klinički centar Crne Gore.

Objavila sam više naučnih radova u časopisima koji se nalaze u referentnim bazama podataka. Predavač po pozivu i učesnik sam više seminara, kongresa, simpozijuma iz oblasti dermatovenerologije u zemlji i inostranstvu. U više navrata usavršavala sam se u Kliničkom centru Ljubljana iz oblasti flebologije, kao i u Kliničkom centru Novi Sad.

Mentor sam studentima pri izradi završnog rada, kao i mentor koordinator ljekarima na specijalizaciji iz oblasti dermatovenerologije. Obavljala sam funkciju direktora Klinike za dermatovenerologiju KCCG.

Član sam European Academy of Dermatology and Venerology (EADV), International Dermoscopy Society (IDS), Udruženja dermatovenerologa Crne Gore (UDVCG).

Imenovana sam za potpredsjednika Evropskog kongresa dermatovenerologa, koji se održava pod organizacijom Evropske Akademije za dermatovenerologiju- 15th EADV Spring Symposium Budva, 2018.

Od aprila 2021. godine član sam Komisije za odobravanje ljekova Kliničkog centra Crne Gore.

DokumentiNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.