Medicinski fakultet

Biografija - Đurović Milena+
Biografija - Đurović Milena+

Rodjena sam 16.02.1963 u Podgorici ,gdeja sam zavrsila osnovnu skolu i gimnaziju.

Medicinski fakultet sam zavrsila u sarajevu 1987 godine.

Specijalisticki ispit iz dermatovenerologije položila sam 1997 godine na Medcinskom fakultetu u Beogradu.

Magistarsku tezu pod nazivom „Epidemioloska studija bazocelularnog karcinoma odbranila sam 2004 godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu, a 2009 godine doktorsku tezu „ Faktori rizika za nastanak psorijaze i odredjivanje kvliteta života oboljelih“ takodje na medicinskom fakultetu u Beogradu.

Zaposlema sam u KCCG, najpre kao ljekar u HMP ,koja je tada bila u sastavu KBC Podgorica, potom kao specijalizant na KDV KCCG, a od 1997 radim kao kjekar specijalista na Klinici za dermatoveberologiju.

Od 2000. godine radila sam kao aisitent na predmetu Dermatovenerologija na Medicinskom fakultaetu u Podgorici,2010 uzabrana u zvanje docenta, 2016 u zvanje vanrednog profesora.

Mentor kordinator za oblast dermatoveberologije , 0d 2015 godine na dužnosti direktora Klinike za dermatovenerologiju KCCG.

Clan Udruženja dermatovenerologa Crne Gore, evropske akademije za dermatovenerologiju, Internacionalnog udruženja za dermoskipiju,Asocijacije za estetsku i kozmetsku dermatologiju.

Objavila sam veci broj strucnih i naucnih radova,ucesnik na mnogim domacim i medjunarodnim kongresima,mentor studentima na zavrsnom radu i spezijalizantima.