Medicinski fakultet

Biografija - Živković Danko+




Biografija - Živković Danko+

Rodjen je 10.10.1961.godine u Niksicu. Osnovnu i srednju školu zavrsio je u Nikšiću.

Diplomirao na  Medicinski fakultetu u Beogradu  1987.g.

Specijalizaciju  iz pneumoftiziologije  zavrsio je 1996.g u Beogradu

Poslediplomske studije iz onkologije zavrsava na Institutu za onkologiju u Beogradu .
sa temom »Značaj bronhoskopskih ispitivanja u toku hemoterapije bolesnika sa
mikrocelularnim karcinomom pluća ».

 Doktorsku tezu pod nazivom »Efakat izgubljenog vremena na preživljavanje bolesnika sa karcinom pluća » odbranio je 2009.g. na Medicinskom fakultetu u Beogradu .
Tokom svog specijalističkog staža boravio je na studijskom usavršavanju u Brooklyn Chest Hospital –Cape Town.

Nakon specijalizacije kao stipendista francuske vlade boravi na specijalističkom usavršavanju u bolnici Avissena u Parizu

Autor  je preko  pedeset radova objavljenih u medjunarodnim casopisima i ucesnik brojnih strucnih sastanaka  u zemlji i inostranastvu 

Radni angazman,   zapoceo je u Domu zdravlja  u Nikšicu ,nastavio  kao specijalista   u Spec.bolnici za plucne bolesti u Brezoviku a sada  radi u KCCG  u Podgorici .

2010.g. izabran je za Docenta  na katedri  Interne medicine  Med. fakulteta u Podgorici

2015.g. izabran je za Vanrednog profesora  na katedri Interne medicine  med. fakulteta u Podgorici.kao i na  predmetima  Osnovi klinicke prakse I i II.



Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.