Metalurško-tehnološki fakultet

Biografija - Delijić Kemal
Biografija - Delijić Kemal

Biografski podaci

Prof. dr Kemal Delijić je rođen 1965. godine u Murskoj Soboti, u Sloveniji.

Redovni je profesor UCG od 2008. g. za grupu predmeta iz oblasti metalurškog inženjeringa, inženjerstva materijala i inženjerstva u oblasti zaštite životne sredine (mehaničko ponašanje materijala, ispitivanje materijala, prerada deformacijom, mehanička metalurgija, sanacija i remedijacija, standardi kvaliteta u životnoj sredini, kao i teorija plastičnosti, ispitivanje metala, završna prerada, kovanje i kovačko presovanje, teorija prerade metala u plastičnom stanju, prerada metala u plastičnom stanju, industrijska postrojenja i projektovanje). Zaposlen je na Univerzitetu Crne Gore od 1990. g.

Dobitnik je nagrade „19. decembar“.

Oblasti istraživačkog rada su vezane za dizajn, deformaciono procesiranje, mehaničko i koroziono ponašanje Al-legura za automobilske, konstrukcione i ambalažne materijale; metalne/keramičke kompozite, bio-kompozitne materijale, legure sa efektom pamćenja oblika, kvazikristalne metalne materijale, dentalne/juvelirske legure srebra, kao i za sanaciju i remedijaciju zemljišta.

Bio je gostujući predavač na doktorskim studijama "Nauka i inženjerstvo materijala" Naravoslovno-tehničkog fakulteta u Ljubljani, Metalurškom fakultetu u Sisku i Metalurško-tehnološkom fakultetu u Zenici.

Ovlašćeni je procjenitelj za tehničku oblast i član Komisije za dodjelu akreditacija Akreditacionog tijela Crne Gore. Posjeduje sertifikate: "Hazardous Wastes Management"; "Metallurgy and IPPC".

Tokom dosadašnjeg rada objavio je 266 referenci:

 • patent (antitarnish sterling silver),
 • naučni radovi (časopisi, koferencije), predavanja po pozivu, projekti, studije iz navedenih oblasti istraživačkog rada (204);
 • tehno-ekonomski izvještaji, ispitivanja metalnih materijala i konstrukcija, zavarenih spojeva, antikorozione zaštite i revizije projekata remedijacije (61).

Obavljao je univerzitetske funkcije: dekana Metalurško-tehnološkog fakulteta u dva mandata (2007-2013), člana Upravnog odbora UCG (2012-2016), prodekana na MTF u dva mandata (2002-2007), rukovodioca postdiplomskih studija i šefa katedre na MTF (2003-2007).

Bio je član (ili predstavnik CG) u sledećim organizacijama:

 • član Upravnog odbora "Joint Research Center" (JRC Board of Governors - EU Science Hub) (2014-2017);
 • Savjeta za nauku Vlade CG u dva mandata (2013-2017);
 • predstavnik CG u "ERC Marie Sklodowska Curie Action Programme Committee" (2016-2017);
 • predstavnik CG u "Strategic configuration Committee of the Horizon 2020 Programme Committee" (2015-2017);
 • član "High Level Group of EU and AC on Nanosciences, Nanotechnologies and Advanced Materials" (2011-2017);
 • nacionalni kontakt za "Horizon 2020 NMP, 'Nanotechnologies, advanced materials and advanced manufacturing and processing" (2013-2017);
 • predstavnik CG u "Program Committee - Nanotechnologies, Advanced materials, biotechnology, Advanced manufacturing and processing - Horizon 2020" (2014-2017);
 • predstavnik CG u "Program Committee for FP7 Nanosciences, nanotechnologies, materials and new production technologies" (2011-2013);
 • član Pregovaračkog tima CG za pristupanje EU, za Poglavlje 25 (Nauka i istraživanje) - segment RFCS - Research Fund for Coal and Steel
 • član Upravnog odbora projekta "Integrated management of the eco-system of Skadar lake" - Component Aluminum Plant Podgorica"
 • savjetnik EPA& World Bank tima za studije remedijacije lokacija sa industrijskim i opasnim otpadom u CG.

 

Studijske posjete istraživačkim/tehnološkim centrima:

 • Institute for Prospective Technological Studies, and European Integrated Pollution Prevention And Control Bureau, Seville, Spain;
 • Institute for Reference Materials and Measurements, Geel, Belgium;
 • Laboratory of Food nand Tobacco, Geel, Belgium;
 • European Facility for Nuclear Reaction and Decay Data Measurements; Geel, Belgium;
 • Monnet Accelerator, Geel, Belgium;
 • European Lab for Structural Assessment, Ispra, Italy;
 • Big Data and Information Management Centre - Europe Media Monitor, Ispra, Italy;
 • Institute for Reference Materials and Measurements, Geel, Belgium;
 • Laboratory of Reference Materials, Geel, Belgium;
 • Laboratory of Food and Feed Safety and Quality, Geel, Belgium;
 • Laboratory of Nuclear science, Geel, Belgium;
 • Laboratory of Aviation security and CBRNE, Geel, Belgium;
 • INL- International Iberian Nanotechnology Laboratory, Braga, Portugal;
 • Institute for the Protection and the Security of Citizen (IPSC), Ispra, Italy,
 • Institute for Environment and Sustainability (IES), Ispra, Italy
 • Institute for Health and Consumer Protection (IHCP), Ispra, Italy;
 • European Interoperability Centre for Electric Vehicles and Smart Grids, Ispra, Italy;
 • Water Innovation Support Laboratory, Ispra, Italy;
 • Digital Citizen Security Centre, Ispra, Italy;
 • Institute for Energy and Transport, Petten, Netherlands;
 • Laboratory of Fuel Cell Test; EU Science Hub, Petten, Netherlands;
 • High Flux Reactor; EU Science Hub, Petten, Netherlands;
 • High Pressure Gas Testing Facility; EU Science Hub, Petten, Netherlands;
 • Hydrogen Sensor Testing Facility, EU Science Hub, Petten, Netherlands;
 • UNESCO-IHE Institute for Water Education, Delft Netherlands;
 • Remondis Argentia B.V., Precious Metals Recycling, Photo Recycling, Decontamination of Hospitalwaste Moerdijk, Netherlands;
 • COVRA, Nuclear waste processing and storage company - Management of radioactive waste, Vlissingen, Netherlands;
 • European Solar Test Lab and Installation, Ispra, Italy;
 • EU Reference Laboratory For Alternatives to Animal Testing, Ispra, Italy;
 • Moscow State University of Economics, Statistics and Informatics (MESI)Moscow, Russia;
 • Russian State University of Trade and Economics, Moscow, Russia;
 • AGH Akademia Gorniczo Hutnicza (University of Science and Technology), Krakow, Poland;

 

Pregled dijela referenci (naučni radovi, projekti i studije, patent) dostupan je na: http://vbcg.vbcg.me/cobiss (personalne bibliografije).

 

Kontakt:

Adresa: Metalurško-tehnološki fakultet, Cetinjski put, Podgorica

e-mail: kemal@ucg.ac.me