Metalurško-tehnološki fakultet, 11.03.2017

Biografija - Jauković NadaProf. dr Nada Jauković

 

e-mail: nada@ac.me

Nastavničko zvanje: redovni profesor

Datum posljednjeg izbora: 28.06.2012.

Naučna oblast interesovanja: Fizička metalurgija

Osnovne studije: Tehnički fakultet, odsjek Metalurgija, Titograd, 1978.                                  

Magistarska teza: „Fazni sastav i osobine vatrootpornih legura aluminijuma“, Metalurško-tehnološki fakultet, Podgorica,1993.

Doktorska disertacija: „Uticaj cirkonijuma i lantanida na strukturu i osobine kovačkih legura aluminijuma za rad na povišenim temperaturama“, Metalurško-tehnološki fakultet, Podgorica,1999.