Metalurško-tehnološki fakultet, 11.03.2017

Biografija - Kosović MilicaX

dr Milica Kosović

 

Mjesto i godina rođenja: Nikšić, 1983.

e-mail: mkosovic@ac.me

Saradničko zvanje: stručni saradnik

Datum posljednjeg izbora: 29.08.2012.

Naučna oblast interesovanja: neorganska hemija

Osnovne studije: Prirodno-matematički fakultet, Kragujevac, odsjek Hemija, 2009.

Doktorska teza: Sinteza, karakterizacija i ispitivanje mehanizma supstitucionih reakcija kompleksa nekih jona prelaznih metala

Dokumenti