Medicinski fakultet, 30.01.2019

Biografija - Boljević GordanaX

Gordana Boljević je rođena 1989. godine u Podgorici, gdje je završila osnovnu i srednju školu.

Diplomirala je na Farmaceutskom fakultetu u Podgorici 2013. godine, sa prosječnom ocjenom A. Doktorske studije na Medicinskom fakultetu u Podgorici, modul Farmaceutska tehnologija, upisala je 2017. godine.

Dobitnica je više nagrada i stipendija, među kojima treba izdvojiti: Studentsku nagradu glavnog grada Podgorice za najbolje studente 2010. godine, stipendiju Ministrastva prosvjete i nauke za talentovane studente...

Živi u Podgorici gdje radi u Agenciji za ljekove i medicinska sredstva (CALIMS) u Odjeljenju za izdavanje dozvola za stavljanje lijeka u promet.

Kao saradnik u nastavi angažovana je na Medicinskom fakultetu u Podgorici – studijski program Farmacija, na predmetima: Farmaceutska tehnologija III i Osnovi industrijske farmacije.