Filološki fakultet

Biografija - Vojičić-Komatina Olga
Biografija - Vojičić-Komatina Olga

Olga Vojičić-Komatina rodjena je 4.januara 1978.godine u Nikšiću.U Podgorici je pohadjala Osnovnu školu Boro Ćetković, a nakon toga i Gimnaziju Slobodan Škerović. Godine 1996.upisuje se na Filozofski fakultet u Nikšiću na studijsku grupu Odsjek za srpski jezik i književnost. Fakultet završava prosječnom ocjenom 8,03. Tema njenog diplomskog rada bila je Korijeni smrti i zla u romanima Dobrice Ćosića(Koreni, Vreme smrti i Vreme zla). Rad je ocijenjen ocjenom 10.

   Postdiplomske studije upisuje 2005.godine i opredjeljuje se za smjer-Nauka o književnosti.Studije završava 2008.godine,a magistarsku tezu Poetika Brkovićevog romana Ljubavnik Duklje, pod mentorstvom doc.dr Tatjane Bečanović, brani 6.maja 2009.godine. Postdiplomske studije završava sa prosječnom ocjenom 9,63.

    Od 2004.godine bavi se prosvjetno-pedagoškim radom u Gimnaziji Stojan Cerović u Nikšiću. Septembra 2009.godine upisuje doktorske studije na Studijskom programu za crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti. Iste godine počinje sa izradom doktorske disertacije na temu  Crnogorska poezija u periodu izmedju dva svjetska rata. Polazna doktorska istraživanja na imenovanu temu kandidatkinja je odbranila 17.II 2011.godine. Doktorirala je 20.jula 2016.godine, a Komisiju su sačinjavali: prof.dr Tatjana Bečanović (Nikšić), prof.dr Perina Meić (Mostar) i prof.dr Sanjin Kodrić  (Sarajevo).

  Takođe je učesnik brojnih međunarodnih naučnih skupova među kojima izdvajamo – Naučni skup Njegoševi dani, skup Laliću u čast, Slavistički naučni skup u Sarajevu (drugi bosanskohercegovački naučni kongres) posvećen četrdesetogodišnjici smrti Iva Andrića, skup u Gracu Znakovi pored puta, skup u organizaciji Bosanskog filološkog društva Sarajevski filološki susreti posvećen djelu Iva Andrića i Meše Selimovića, skup posvećen Andrićevom djelu Gospođica koji se održao u novembru 2017.godine u Beogradu i dr.

Dokumenti

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.