Filološki fakultet

Biografija - Radulović Zorica
Biografija - Radulović Zorica

Zorica Radulović rođena je 15. septembra 1960. godine u Novom Selu kod Danilovgrada. Osnovnu školu završila je u Spužu, a gimnaziju u Danilovgradu. Dobitnik je diplome „Luča“. Studije srpskohrvatskog jezika i književnosti završila je u redovnom roku sa srednjom ocjenom 8,54 u toku studija i ocjenom 10 (deset) na diplomskom ispitu (Jezik Marka Miljanova). Prvi je diplomirani profesor na ovom odsjeku. Uspjeh u toku studij omogućio joj je da odmah upiše postdiplomske studije na Filološkom fakultetu u Beogradu,smjer – Naukao jeziku. Ispite, predviđene programom postdiplomskih studija, ispolagala je na vrijeme i sa najvećim ocjenama. Magistarski rad na temu Razvoj gramatičke misli u Srbiji i Crnoj Gori do 1850. godine odbranila je 20. juna 1986. godine. Odmah po odbrani magistarskog rada uzela je temu zadoktorsku disertaciju Jezik i stil ČedaVukovića, koju je odbranila na Filološkom fakultetu u Beogradu 10. maja 1991. godine.

Poslije završetka studija 1983. godine Zorica Radulović počela je da radi na Filozofskom fakultetu u Nikšiću kao asistent – pripravnik za srpskohrvatski jezik i književnost, 1985. godine izabrana je za asistenta na istom odsjeku. Vodila je vježbe iz Savremenog srpskohrvatskog jezika na odsjecima za strane jezike (Odsjek za engleski jezik i Odsjek za ruski jezik).

U prvom izbornom periodu od 1983. do 1985. godine (asistent -pripravnik) vodila je vježbe iz Sintakse proste i složene rečenice i iz Sintakse padeža i glagola. U drugom izbornom periodu (1985–1991), vodila je proseminarske vježbe iz Sintakse I i II. Godine 1991. izabrana je za docenta na istom fakultetu za Savremeni srpski jezik (Fonetika i fonologija), a 1997. godine reizabrana je u isto zvanje i za istu disciplinu. U zvanje vanrednog profesora izabrana je 29. marta 2002. godine. Pored Fonetike i fonologije, u toku 2004. godine, predavala je na istom odsjeku i Stilistiku, a od 2005. Morfologiju i Tvorbu riječi. Od 2006. godine predaje i Lingvističku stilistiku i dio Sintakse padeža i glagola (seminarski radovi). 

U zvanje redovnog profesora izabrana je 5. 07. 2007. godine i od tada predaje Standardizaciju i pravopis, Fonetiku i fonologiju, Morfologiju, Tvorbu riječi i Lingvističku stilistiku I i II na Studijskom programu za crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti, Lingvističku stilistiku I i II na Studijskom programu za srpski jezik i južnoslovenske književnosti i Stilistiku na Studijskom programu za engleski jezik i književnost (specijalističkestudije).

U toku 2006. godine vršila je funkciju rukovodiocaStudijskog programa za srpski jezik i južnoslovenske književnosti. Bila je mentor za dvadeset pet diplomskih radova. Član je Odbora za jezik CANU i član Odbora za standardizaciju srpskog (sada crnogorskog) jezika Instituta za jezik CANU od 1998. godine. Prvi je urednik časopisa „Riječ“, časopisa za jezik i književnost.

Objavila je šest knjiga (Razvoj gramatičke misli u Srbiji i Crnoj Gori do 1850. godine, NIO Univerzitetska riječ, Nikšić, 1990, 108 str. ; Jezik i stil Čeda Vukovića, ITP Unireks D.D. Nikšić, 1994, 238 str. ; Alhemija riječi, Unireks, Podgorica, 2002, 248 str. ; Iz jezičke problematike, Kolo, Kulturno-prosvjetna zajednica, Podgorica, 2004, 190 str. ; Pjesma i žena (antologija), Kolo, Nikšić, 2006, 370 str. ; Ogledi, prikazi, stavovi, Unireks – Janiks, Podgorica 2001, 297 str.) i 142 priloga iz jezičke i stilske problematike. Objavila je i oko četrdesetak osvrta na književnu produkciju.

 

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.