Pomorski fakultet Kotor

Biografija - Nikolić Danilo
Biografija - Nikolić Danilo

Rođen je 8.5.1969. godine. Osnovnu školu je završio u Titogradu, a srednju u Madisonu, Wisconsin, SAD. Diplomirao je na Mašinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, smjer mehanizacija, 1995. godine sa prosječnom ocjenom 8,54. Na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smjer goriva i sagorijevanje, 1999. godine odbranio je magistarski rad pod nazivom ″Istraživanje procesa sagorijevanja u brodskim dizel motorima″ pod mentorstvom prof. dr Milana Radovanovića. Doktorsku disertaciju pod nazivom "Mogućnosti smanjenja emisija NOx i čađi iz dizel motora modifikacijom pojedinih parametara dizel goriva i motora" odbranio je 2002. godine na Mašinskom fakultetu UCG, pod mentorstvom prof. dr Norimasa Iida, sa KEIO Univerziteta u Tokiju.

Studijske 2000/2001 godine je boravio kao gostujući istraživač u Ida Laboratoriji, KEIO Univerziteta u Tokiju, Japan. Studijske 2005/2006 boravio je na postdoktorskim studijama na National Institute of Advanced Industrial Science and Technology u Tsukubi, Japan. Kao stipendista američke Fulbrajtove fondacije studijske 2007/2008 boravi na Mašinskom fakultetu Univerziteta Mičigen, Ann Arbor, SAD. U okviru navedenih boravaka aktivno je učestvovao u istraživanjima u oblasti motora i motornih goriva, sagorijevanja goriva, emisije zagađivača i njihovog uticaja na životnu sredinu.

Nakon diplomiranja, 1995. godine započinje karijeru kao saradnik na Univerzitetu Crne Gore, brodomašinskom odsjeku Fakulteta za pomorstvo u Kotoru. U zvanje docenta na Univerzitetu Crne Gore izabran je 2003. god, dok je u zvanje vanredni profesor iz oblasti motori i vozila biran 2009.godine.  Na Fakultet za pomorstvo Kotor drži predavanja iz grupe predmeta koje obuhvataju oblasti brodskih motora, brodskih goriva i maziva, sagorijevanja goriva i emisije zagađivača iz brodova i zaštite životne sredine.

Pored angažovanja na Univerzitetu, aktivno je angažovan u drugim državnim institucijama, pri čemu se izdvajaju funkcije Presjednika Savjeta Agencije za zaštitu životne sredine Crne Gore (2009 - 2013), Predsjednika komiteta za naftu i naftne proizvode Instituta za standardizaciju Crne Gore (2011 - ) i član Savjeta za visoko obrazovanje Crne Gore (2015 -).

Bavi se naučno-istraživačkim radom u oblasti fosilnih i alternativnih goriva, njihovim sagorijevanjem u motorima, emisijom i kontrolom zagađivača i njihovim uticajem na životnu sredinu. Ima objavljen jedan udžbenik, 6 skripti za studente, 20tak radova objavljenih u naučnim časopisima, od kojih su 5 na SCI listi, i preko 40 radova objavljenih na naučnim konferencijama u zemlji i inostranstvu. Član je organizacionih odbora više međunarodnih naučnih i stručnih skupova. Objavio je takođe preko 90 stručnih članaka u popularnim domaćim časopisima. Učestvuje u realiziciji velikog broja međunarodnih i nacionalnih projekata.

Član je SAE – Society of Automotive Engineers (Američko društvo automobilskih inžinjera) i JSAE – Japanese Society of Automotive Engineers (Japansko društvo automobilskih inžinjera).

DokumentiNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.