Pomorski fakultet Kotor

Biografija - Kovač Draško
Biografija - Kovač Draško

Rođen je 22. maja 1966. u Kotoru, gdje je završio osnovnu i srednju pomorsku školu brodomašinskog smjera kao dobitnik diplome »Luča« i đak generacije.

Osnovne diplomske studije mašinstva je završio na Mašinskom fakultetu u Titogradu 1992.godine. Postdiplomske magistarske studije energetsko procesni smjer je završio na Mašinskom fakultetu u Podgorici 2010.godine.

Od završetka fakulteta 1992.god. do 2005.god. radio je u privredi (hemijska industrija Henkel Riviera) kao inženjer u održavanju i investicijama, rukovodilac inženjeringa i održavanja, direktor). U tom periodu od strane ministarstva energetike i termoenergetske inspekcije bio je angažovan na izvođenju nastave i obučavanju rukovaoca parnih kotlova i postrojenja.

Od 2005. do 2011. godine honorarno je bio angažovan za saradnika u nastavi na  Fakultetu za pomorstvo u Kotoru za brodomašinsku grupu predmeta (Termodinamika, Brodski parni kotlovi, Brodske parne i gasne turbine, Parna tehnika, Tehnička dijagnostika, Goriva, maziva, voda i Mašinski elementi).

Od 2011. godine zaposlen je na Fakultetu za pomorstvo u Kotoru i imam izbor u zvanje Saradnik u nastavi na predmetima: Termodinamika, Brodski parni kotlovi, Brodske parne i gasne turbine, Parna tehnika, Goriva, maziva i voda, Mašinski elementi i Tehnička dijagnostika.

Kao autor i koautor, publikovao je više radova u časopisima, na stručnim skupovima i međunarodnim konferencijama. Redovan je član više naučno stručnih udruženja (Smeits, Udruženje termičara, Savez energetičara, Društvo za tehničku dijagnostiku i dr.).

Područja od posebnog naučnog i stručnog interesa su:  Energetska efikasnost, Termotehnika, Temoenergetika, KGH sistemi, Energetska i eksergetska analiza, Brodska energetika, Održivi razvoj energetike, Energetski menadžment, Tehnička dijagnostika.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.