Pomorski fakultet Kotor, 11.03.2017

Biografija - Krivokapić MilanX

Rođen sam 25.07.1960. godine u Kotoru. Nakon Gimnazije u Kotoru završio sam Mašinski fakultet u Titogradu 1985. godine. Takođe sam završio Fakultet za pomorstvo u Kotoru 1997. godine. Magistrirao sam na Mašinskom fakultetu u Podgorici 2007. godine. Od 1985. godine radio sam u fabrici gumeno tehničke robe Bokeljka – Kotor kao šef konstrukcionog biroa i kao šef pogona održavanja i energetike do 1990. godine. Zatim sam bio direktor sektora inženjering u hamiskoj fabrici Henkel – Rivijera u Kotoru. Nakon toga sam bio angažovan na brodu u kompaniji Link – Malta kao mašinski inženjer od 1997. do 1999. godine. Od 2000. godine sam zaposlen na Fakultetu za pomorstvo u Kotoru u svojstvu stručnog saradnika. Angažovan sam na predmetima koji se bave stabilitetom broda, konstrukcijom broda, otporima i propulzijom broda i održavanjem broda.