Biotehnički fakultet

Biografija - Balijagić Jasmina
Biografija - Balijagić Jasmina

Biografija – Balijagić Jasmina

 / Biotehnički fakultet /Angažovano osoblje / Balijagić Jasmina /Biografija – Balijagić Jasmina

Rođena je 22.09.1964 u Bijelom Polju. 

Osnovnu školu  i Školu srednjeg usmjerenog obrazovanja, smjer pomoćni istraživač u biologiji, završila je  u Bijelom Polju.

Diplomirala na Poljoprivrednom fakultetu u Prištini( opšti smjer).

Magistarski rad pod nazivom ,,Ljekovite biljke planine Bjelasice – korišćenje i zaštita“ odbranila je na Prirodno – matematičkom fakultetu u Podgorici – studijski program biologija, smjer Biodiverzitet (2009).

Doktorsku disertaciju pod nazivom ,,Populacija žute lincure (Gentiana lutea L.)  u severnoj Crnoj Gori i mogućnost gajenja“ odbranila  2013. godine na Fakultetu za Biofarming u Bačkoj Topoli, Megatrend univerzitet, Beograd, čime je stekla naučni stepen Doktor biotehničkih nauka.

Odlukom Vijeća Biotehničkog fakulteta izabrana je u zvanje viši istraživač za oblast Ljekovito bilje 2011 godine. Učestvovala je kao aktivan član u međunarodnom projektu  SEEDNет (South East European Development Network on Plant Genetic Resources). Bila je član tima Nacionalnog projekata ,,Ispitivanje mogućnosti proizvodnje rasada lincure kao zaštita životne okoline i biodiverziteta“ koji je finansiralo Ministarstvo za nauku, Republike Crne Gore. Učestvovala je u radu više domaćih i međunarodnih treninga i radionica iz oblasti očuvanja genetičkih resursa ljekovitog bilj    ( Bečić, Tivat, Albanija, Luksemburg, Turska). Učestvovala je na međunarodnim ( Albanija, Srbija, Republika Srpska, Portugal, Njemačka) i domaćim naučnim  i stručnim skupovima (Berane, Plav, Bijelo Polje). Autor i koautor je  preko 40  naučnih i stručnih  radova i   jedne nacionalne i  jedne međunarodne Monografije. Posjeduje  Certifikat o uspješno završenoj obuci za upotrebu Geografskih informacionih sistema u oblasti životne sredine (UN-Ministarstvo uređenja prostora i zaštite životne sredine Crne Gore, 2010). Član je AMAPSEEC-a. Takođe, posjeduje Certifikat In the framework of the    ERASMUS + Program,  at  the University of Appileied Sciences Weihenstephan-Triesdorf (2016). Učesnik je ERASMUS +Programa tokom 2018  U University of Appileied Sciences Weihenstephan-Triesdorf.

Odlukom Vijeća Fakulteta   angažovana je u nastavi na Osnovnim i Specijalističkim Primijenjenim studijama  u Bijelom Polju kao predavač na predmetima:  Poljoprivredna botanika, Samoniklo kontinentalno ljekovito bilje, Berba, čuvanje i pakovanje ljekovitog bilja, Tehnologija gajenja ljekovitog bilja i Održivi razvoj prirodnih resursa ljekovitog i aromatičnog bilja.

Služi  se Engleskim i Njemačkim jezikom.

Udata je, ima ćerku i sina.

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografija – Balijagić Jasmina

Monografija  regionalnog značaja

 1. Milić Čurović, Miodrag Jovančević, and Jasmina Balijagić (2019): Wild Feuit Tree Species of Montenegrin Forests ( Part I, Chapter 2) 21-28/ Mirjana Šijački – Nikolić et al. (eds) Fortest of Southeast Europe Under a  Chaning . Springer  Nature  Switzerland AG 2019

Istaknuta monografija nacionalnog značaja  

 1. Balijagić, Jasmina, Jovančević M., Vreva : Atlas ljekovitih biljaka bjelopoljskog kraja. D.O.O Merkator international, Bijelo Polje. 2010. Godina

 

Radovi objavljeni u naučnim časopisima međunarodnog značaja  

 1. Jovančević, J. Balijagić, Н. Menković, K. Šavikin, G. Zdunić, T. Janković and M. Dekić-Ivanković (2011): Analysis of phenolic compounds in wild populations of bilberry (Vaccinium myrtillus L.) from Montenegro. Journal of Medicinal Plants Research, 5(6), 910-914
 2. Balijagić,Jasmina, Janković, Teodora, Zdunić, Gordana, Bošković, Jelena,       Šavikin,Katarina       Gođevac, D., Stanojković, Tatjana ,   Jovančević, M. and   Menković, N.(2012): "Chemical Profile, Radical Scavenging and Cytotoxic Activity of Yellow Gentiana Leaves ( Gentiane luteae folium) Grown in Northen Regions of Montenegro," NPC Natural Product Communications (ISSN:0000-0000), Volume 7, Issue 11, Nov. 2012, Page(s) 1487-1490 [11763

 

Radovi izloženi po pozivu na međunarodnim naučnim skupovima

 1. Jovan Crnobarac, Branko Marinković, Goran Jaćimović , Dragana Latković, Jasmina Balijagić: The Effect of Cultivar and Stand Densyti on Yeld Componetts and Yield of Pot Marigold. Acta fitotechici et zootechici1/2011. Nitrie s.6.8.

 

Radovi izloženi u cjelini na naučnim skupovima

 1. Jovan Crnobarac, Goran Jaćimović Branko Marinković, , Dragana Latković, Jasmina Balijagić: The Effect of Cultivar and Row Distance on Yeld and Quality of Pot Marigold. IHC Lisabon, 2010. The XXVIII Iternational Horticultural Congress on Science and Hoticulure for People.
 2. Jovan Crnobarac, Branko Marinković, Goran Jaćimović, Dragana Latković, Jasmina Balijagić, Jelena Mrđa (2012): Stability estimation of pot marygold dry flowers and petals yield. 7th CMAPSEEC (Conference on Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countres), Zbornik radova, st. 248-254, 27-23 maj, Subotica.
 3. Jasmina Balijagić, Radanović Dragoja, Svetlana Antić – Mladenović, Jovan Crnobarac, Jelena Bošković, Veselinka Zečević, Gordana Dozet, Jovančević R. Miodrag (2012): Mineral content of autochthonous gentian (Gentiana lutea L.) root from natural habitats in northern parts of Montenegro. 7th CMAPSEEC (Conference on Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countres), Zbornik radova, st. 255-262, 27-23 maj, Subotica

 

 

 

Radovi objavljeni u zbornicima sa međunarodnih skupova  

 1. Balijagić, Jasmina: Samoniklo ljekovito bilje Crne Gore. Savetovanje o sakupljanju i gajenju lekovitog i aromatičnog bilja, Poljoprivredni fakultet Нovi Sad, 21.02.2009., Zbornik prezentovanih rezultata (ISBН 978-86-7520-161-8), str. 273-294./ Privredna komora Crne Gore
 2. Balijagić, Jasmina, Menković, Н., Jovančević, M., Vincek, D., Praščević, M., Živković, Jelena, Arslanović, Sanida: Farmakognozijsko sagledavanje flore Planinice. 17. Нaučno–stručni proizvodnja i plasmaneovitog, zainskog i aromatinog bilja. Bački Petrovac, 01.10.2010, Izvodi radova (ISSН 978-86-80417-23-3), str. 20
 3. Balijagić, Jasmina, Jovančević, M.: Ljekovite vrste Asteraceae i Gentianaceae u Crnoj Gori. XV međunarodno naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske.,, Poljoprivreda i hrana - izazovi 21 vijeka. Trebinje 16-19 mart 2010. godine Zbornik sažetaka, str. 191.
 4. Crnobarac, J., Jacimovic, G., Marinkovic, B., Latkovic,D., Balijagic, J.(2010): The Effect of Variety and Row Distance on Yield and Quality of Pot Marigold. 28th International Horticultura Congress ”Science and Horticulture for People”, 22-27.08.2010., Lisbon, Portugal. Abstract Volume 1, p. 62.
 5. Vreva, M., Veselinka Zečević, Jasmina Balijagić, Jovančević, M., Sanida Arslanović, Fetić, E.: Prinos zrna ekološki uzgajane heljde (Fagopyrum esculentum). XVI međunarodno naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske. Trebinje, 22-25. 2011. godine, str.146
 6. Sanida Arslanović, Veselinka Zečević, Jasmina Balijagić, Jovančević, M., Vreva, M., Fetić, E.: Ispitivanje uticaja organskih i mineralnih đubriva na prinos krompira. XVI međunarodno naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske. Trebinje, 22-25. 2011. godine, str. 157
 7. Jovančević, M., Jasmina Balijagić, Sanida Arslanović, Vreva, M, Fetić, E.: Tradicionalan način proizvodnje krompira na Bjelasici–Crna Gora. XVI međunarodno naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske. Trebinje, 22-25. 2011. godine, str.15
 8. Jovančević,M., Prenkić, R., Odalović, S., Balijagić Jasmina, Arslanović Sanida, Vreva, M.(2012): Masa ploda i prirast izdanaka sorte Vilamet u sjevernom dijelu Crne Gore. I Međunarodni simpozijum i XVII naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske, Trebinje, 19-22 mart.strana 133.
 9. Arslanović, Sanida, Zečević, Veselinka, Balijagić, Jasmina, Jovančević, M., Vreva, M., Fetić, E., Čizmadija, Helga (2012): Ispitivanje uticaja organskih i mineralnih đubriva na prinos i kvalitet krompira sorte Kenebek. I Međunarodni simpozijum i XVII naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske, Trebinje, 19-22 mart.strana 162.
 10. Vreva, M., Zečević, Veselinka, Balijagić, Jasmina, Jovančević, M., Arslanović, Sanida,  Fetić, E.(2012): Uticaj Lokaliteta i sorte na prinos zrna ekološki uzgajane heljde ( Fagopyrum esculentum). I Međunarodni simpozijum i XVII naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske, Trebinje, 19-22 mart.strana 190.
 11. Janković Teodora , Menković Нebojša, Šavikin Katarina, Zdunić Gordana, Godjevac Dejan, Jovančević Mijo, Balijagić Jasmina (2012): Composition of Gentiana lutea L. aerial parts harvested at different altitudes. 7th CMAPSEEC (Conference on Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countres), 27-23 maj, Subotica
 12. Balijagić, J., Crnobaarac J., Jaćimović,G., Jovančević,M.(2013): Ispitivanje prirodnih populacija i mogućnost gajenja žute lincure u Severnoj Crnoj Gori: 20 .naučno stručni skup ,,Proizvodnja i plasman lekovitog i začinskog i aromatičnog bilja,, Pački Petrovac, 4.10.2013
 13. Balijagić , J., Jovančević,M: Ljekovite biljke koritske visoravni. 19. Naučno stručni skup ,,Proizvodnja i plasman lekovitog , začinskog i aromatičnog bilja,,. Bački Petrovac 28.09.2012.
 14. Balijagić J., Jovančević, M (2011): Održivo korišćenje borovnice ( Vaccinium myrtillus L) u planinskom području Crne Gore. 18. naučno stručni skup ,,Proizvodnja i plasman lekovitog i začinskog i aromatičnog bilja,, Pački Petrovac30.9.2011.
 15. Jovancevic, , Prenkić, R., Odalović, A.r, Arslanović, Sanida, Vreva, M., Mujanović I., end Balijagic, Jasmina (2014):Morphological  and Technological Characteristics of Wild Blueberry Fruit (Vaccinium myrtilus L.). 8th CMAPSEEC (Conference on Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countres),    19-12 maj, Albanija
 16. Balijagić, Jasmina, Radanović, D., Crnobarac, J., Zečević, Veselinka, Dozet, Gordana, Mujanović, I. and Jovančević, M.(2014): Weight of Root of Annual and Biennial Seedlings of Gentian (Gentiana lutea L) Grown in Natural Conditions in the North of Montenegro. 7th CMAPSEEC (Conference on Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countres), 19-22 maj, Albanija
 17. Jovančević Miodrag, Crnobarac Jovan and Jasmina Balijagić  (2018): Dynamics of annual natural weight rotated in lincura’s sprout (Gentiana lutea L.).  International GEA (Geo Eco-Eco Agro) Conference 1-3 November 2018, Podgorica Montenegro. Book of Abstracts  
 18. Iryna Smetanska, Jasmina Balijagić, Larisa Rener, Irfan Mujanović. (2018): Content of natural pigments in fruit seeds. International GEA (Geo Eco-Eco Agro) Conference 1-3 November 2018, Podgorica Montenegro. Book of Abstracts  48

 

 

Radovi objavljeni u časopisima nacionalnog značaja

 1. Jovančević, M., Balijagić, Jasmina(1999): Uticaj razmaka setve na kvalitet podloga oraha (Juglans regija). Savremena poljoprivreda (Novi Sad), vol 48, 79–82.
 2. Jovančević, M., Šebek, Gordana, Balijagić, Jasmina(1999): Biološke osobine kruške Communis L. u zavisnosti od nadmorske visine. Savremena poljoprivreda (Нovi Sad), vol. 48, 75-78.
 3. Svetlana Antić-Mladenović, Radanović D., Jasmina Balijagić, Jovančević M. and Ličina V. (2009): Heavy metals content in selected montenegro soils and fruits and estimation of their daily
 4. Jovančević M., Jasmina Balijagić (2009): Characteristics of walnut population (Juglans regia) in the area of andrijevica, berane, bijelo polje, pljevlja and rožaje. Savremena Poljoprivreda (Нovi Sad), 58 (3-4),129-135.
 5. Jovančević M., Keserović Z., Jasmina Balijagić (2009): Qualitative and quatitative content of anthocynines in the fruit of cornel (Cornus mas) in Polimlje. Savremena Poljoprivreda (Нovi Sad), 58(3-4),124-128
 6. Jovančević ,  Jasmina Balijagić, Svetlana Antić-Mladenović, Radanović  D. (2009): Content of essential microelements in raspberry and blueberry fruits grown on different soils from north Montenegro. Acta biologica Iugoslavica - serija A: Zemljište i biljka (Beograd), vol 58, broj 3, 147-158.
 7. Jovančević M., Jasmina Balijagić (2012): Influence of rooting stimulators of cuttings ofselected wild pear genotypes (Pyrus communis L.) from thearea of polimlje Agriculture & Forestry, Vol 52. (06) (1-4): 35-42, 2012, Podgorica.
 8. BALIJAGIĆ, Jasmina,   MARKIŠIĆ, H.,  JOVANČEVIĆ, M., PRAŠČEVIĆ, M.,    VINCEK, D.,    MENKOVIĆ, N. (2012): CONTRIBUTION TO THE RESEARCH OF MEDICINAL AND OTHER PLANTS IN THE MOUNTAINOUS REGION OF ČAKOR, Montenegro. Agriculture & Forestry, Vol. 57. (11) Issue 3: 67-92, 2012, Podgorica, Crna Gora (Montenegro)
 9. Tešović Ž., Balijagić, Jasmina, Petrović, Dragana, and Jovančević, M (2012): ANTHOCYANINS INDIGENOUS AND CULTURED FRUIT IN POLIMLJE, NORTH-EAST OF MONTENEGRO. Agriculture & Forestry, Vol. 58. (11) Issue 4: 95-102, 2012, Podgorica, Crna Gora (Montenegro)-PREGLEDNI RAD
 10. Balijagić Jasmina, Bošković Jelena, Crnobarac j., Zečević  Veselinka, Radanović D., Dozet Gordana, Jovančević M.( 2017) MORPHO - PHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF GENTIAN (Gentiana lutea L.) GENOTYPE SEEDLINGS FROM NATURAL POPULATIONS IN MONTENEGRO. Agriculture & Forestry, Vol 63 Issue:1,
 11. Balijagić Jasmina,   Crnobarac J., Jovančević M., Mujanović I. (2018) THE EFFECT OF VARIETY AND PLANT DENSITY ON POT MARIGOLD FLOWER YIELD (Calendula officinalis L.) IN AGRO-ECOLOGICAL CONDITIONS OF BIJELO POLJE.
 12. Zečević Veselinka, Bošković Jelena, Slobodan Milenković, Mirela Matković-Stojšin, Jasmina Balijagić, Nevena Đukić, Desimir Knežević (2018): PHENOTYPIC VARIABILITI OF YELD COMPENENTS OF Triticum spelta IN ORGANIC PRODUCTION. Agriculture & Forestry, Vol 64 Issue:1,

 

Ostalo

 1. Jovančević M., Balijagić J. ( 2011): Održivi razvoj prirodnih resursa ljekovitog I aromatičnog bilja. WUS Austria. Skripta
 2. Jovančević M., Balijagić J.(2015): Plantažno gajenje ljekovitog bilja. NVP Natura-Kolašin.

 

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.