Arhitektonski fakultet

Biografija - Vlahović Sanja ARH
Biografija - Vlahović Sanja ARH

MSc Sanja Vlahović, dipl.ing.arh.

Pozicija: Saradnik u nastavi

Broj kabineta: 018

Uža naučna oblast: urbanističko planiranje i projektovanje

E-mail: arh.vlahovic@gmail.com / sanjav@ac.me

 

Vlahović Sanja, dipl.ing.arh., rođena je 1987.godine na Cetinju. Uporedo pohađa Osnovnu školu "Sutjeska" i "Vasa Pavić", nakon čega upisuje Gimnaziju "Slobodan Škerović" 2002. godine u Podgorici, smjer prirodno-matematički. 

Arhitektonski fakultet upisuje u Podgorici 2006. godine.  

Specijalistički završni rad brani 2010. godine, pod mentorskom prof. dr Svetislava G. Popovića i komentora prof. Dr Sc. Nenada Lipovca, temom "Plansko-urbanističko rešenje lokacije Rakitje", Zagreb, Republika Hrvatska.

Nakon završenih osnovnih studija, tokom ljetenjeg odmora, svoje prvo radno iskustvo započinje u arhitektonskom birou Brus Lachowicz, u Zabrze, Poljska (2009. godina).

Pripravnički posao započinje u Republičkom zavodu za urbanizam i projektovanje, a.d. Podgorica (2010.godine), dok kao saradnik- projektant/planer ostaje od 2011. do septembra 2013. godine. Na mjestu saradnika u nastavi na Arhitektonskom fakultetu rad započinje septembra 2013. godine, na predmetima urbanističkog planiranja i projektovanja.  

Magistarske studije upisuje 2011. godine na Arhitektonskom fakultetu u Podgorici, smjer Urbanistička organizacija prostora. Nakon uspješno položenih ispita u roku, prijavljuje magistarsku temu: "Diskontinuitet veze grada sa rijekama- Podgorica", pod mentorstvom profesora dr Svetislava G. Popovića.

Dobitnica je stipendije Ministarstva prosvjete i nauke Crne Gore i međunarodne organizacije za razmjenu studenata CEEPUS- Hrvatska, Zagreb (2010.god.) za rad na specijalističkom završnom radu "Plansko-urbanističko rešenje lokacije Rakitje", Zagreb, Hrvatska, pod komentorstvom profesora dr Nenada Lipovca, Arhitektonski fakultet, Sveučilište u Zagrebu.

Dobitnica je stipendije međunarodne organizacije IAESTE- Poljska 2009.god. (Zabrze), na stručnom usavršavanju u arhitektonskom birou u Zabrze, Poljska, kao saradnik projektant.

Dobitnica je stipendije od strane Ministarstva za visoko školstvo, Slovenija, 2011. god. (Ljubljana) u cilju usavršavanja znanja iz oblasti urbanizma, kroz magistarski program, pod mentorstvom prof. dr Petera Gabrijelčiča (Univerza v Ljubljani).

Doktorske studije upisuje 2016.godine, na Sveučilištu u Zagrebu, odsjek Arhitektura i urbanizam.