Arhitektonski fakultet

Biografija - Paunović-Žarić Sanja
Biografija - Paunović-Žarić Sanja

dr Sanja Paunović Žarić, dipl.ing.arh.

Saradnik u nastavi na Arhutektonskom fakultetu, UCG

Uža naučna oblast: Bioklimatska i energetski efikasna arhitektura

Sanja Paunović Žarić (iz Podgorice, 1984.) završila je osnovne i magistarske studije na Arhitektonskom fakultetu u Podgorici, na smjeru Bioklimatska i energetski efikasna arhitektura. Od 2006. do 2009. radi na poziciji arhitekte u zemlji i u inostranstvu u nekoliko poznatih arhitektonskih praksi (Tunis, Sjeverna Irska). Autor je nekoliko fakultetskih publikacija i izložbi. Organizator i mentor je nekoliko kongresa. Doktorske studije završila je 2022. godine, pod naslovom: »Omotač objekta kao generator svjetlosnog i toplotnog komfora - radni prostori poslovnih objekata na prostoru Podgorice, Crna Gora«.

Objavljuje u naučnim časopisima i izlaže na međunarodnim konferencijama. Učestvuje na međunarodnim projekatima. Dobitnik je nekoliko stipendija, nagrada i studijskih boravaka (TU Eindhoven). Nezavisno se bavi arhitektonskim projektovanjem gdje učestvuje u nagrađivanim i izvedenim projektima iz oblasti projektovanja i enterijera.

Broj kabineta: EE hub 

E: sanja.paunovic@ucg.ac.me / paunovicsanja@gmail.com Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.