Arhitektonski fakultet

Biografija - Stamatović-Vučković Slavica
Biografija - Stamatović-Vučković Slavica

Vanredni profesor dr Slavica Stamatović Vučković

e- mail: slavicas@t-com.me, slavicasv@ac.me

mob.: + 382 69 07 62 64

 

Vanredni profesor na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici, gdje je zaposlena od 2004. godine. Magistrirala je na Arhitektonskom fakultetu „Ludovico Quaroni“ na Univerzitetu „La Sapienza“ u Rimu, kao stipendista italijanske Vlade i doktorirala na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu. Dobitnica je brojnih inostranih stipendija (National Technical University of Athens; Institute for advanced interdisciplinary studies - I.S.U.F.I., University of Lecce; Junior Faculty Development Program College of Design, Iowa State University, Ames, USA). Saradjivala je sa kolegama i projektnim biroima u Crnoj Gori i inostranstvu, na brojnim arhitektonskim i urbanističkim projektima i realizacijama i učestvovala na arhitektonsko-urbanističkim konkursima i izložbama. Učestvovala je na XI Bijenalu arhitekture u Veneciji 2008. godine, kao i na velikom broju domaćih i medjunarodnih konferencija, seminara, radionica. Bila je mentor na više studentskih radionica i kongresa. Jedan je od dobitnika Trinaestojulske nagrade 2009. godine.

Bavi se naučno-istraživačkim radom u oblasti istorije i teorije arhitekture, interdisciplinarnih studija, javnih objekata i javnog prostora. Objavila je više naučnih i stručnih radova, autor je monografije "Arhitektonska komunikacija: Objekti kulture u Crnoj Gori 1945-2000" (2018) u izdanju Univerziteta Crne Gore.

 

 

 Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.