Filološki fakultet, 11.03.2017

Biografija - Kustudić GordanaX

Gordana Kustudić (rođ. 1984. godine u Nikšiću, Crna Gora) diplomirala je 2006. godine na Filozofskom fakultetu u Nikšiću na Odsjeku za engleski jezik i književnost. Magistrirala je na Univerzitetu Crne Gore 2011. godine, smjer Nauka o književnosti, nakon odbranjene teze koja se bavila pitanjem slobode izbora u Hakslijevim utopijama i distopijama. Doktorske studije upisala 2016. godine na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gdje je odbranila doktorsku disertaciju 2019. godine. Kao saradnik u nastavi na Filozofskom/Filološkom fakultetu radila jedanaest godina. Autor je nekoliko naučnih radova iz oblasti engleske književnosti objavljenih u međunarodnim publikacijama, kao i izvjesnog broja prevoda tekstova iz anglo-američke književnosti i književne kritike i stručnih tekstova.