Filološki fakultet, 11.03.2017

BiografijaX

Zvanje profesora italijanskog jezika i književnosti stekla na Filozofskom fakultetu u Nikšiću 2007. godine.

Magistrirala na Filozofskom fakultetu u Nikšiću na temu Montenegrina u djelu Artura Kronje Poznavanje slovenskog svijeta u Italiji, pod mentorstvom prof. dr Vesne Kilibarde.

Trenutno radi na doktorskoj disertaciji na temu Tema holokausta u italijanskoj književnosti i na filmu: Basani i De Sika, Primo Levi i Rozi, Morante i Komenčini.

Radi kao saradnik u nastavi od oktobra 2007. godine.

Oblasti istraživanja: italijanska književnost, italijanski film, teorije adaptacije, tema Holokausta u književnosti i na filmu.