Metalurško-tehnološki fakultet

Biografija - Bošković Ivana
Biografija - Bošković Ivana

 

Rodjena sam 26. 08. 1971. u Titogradu, SR Crna Gora. Osnovnu školu i  gimnaziju Slobodan Škerović  u Titogradu  završila sam 1990. godine. Studije neorganske tehnologije sam završila na Metalurško-tehnološkom fakultetu u Podgorici, 29.05.1995. godine sa prosječnom ocjenom 8,81 i ocjenom deset na diplomskom ispitu. Zaposlila sam se na istom fakultetu 1995. godine kao asistent-pripravnik na Katedri za fizičku hemiju i elektrohemiju.

 Poslijediplomske studije na Fakultetu za Fizičku hemiju, Univerziteta u Beogradu upisala sam 1995. godine. Studije sam završila odbranivši magistarsku tezu pod naslovom Ispitivanje kompleksnih jedinjenja sulfonisanih fenola i jona metala , 24.04.1999. godine u Beogradu i time stekla zvanje magistra fizičko-hemijskih nauka. 

 

Doktorsku disertaciju pod naslovom Elektrokatalitičke osobine kompozitnih filmova metal-oksid i oksid-oksid formiranih na površinama titana i tantala elektrohemijskim metodama odbranila sam 6.10.2005. na Fakultetu za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu i stekla zvanje doktora fizičko-hemijskih nauka.

 

Aktivno govorim engleski jezik.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.