Metalurško-tehnološki fakultet

Biografija - Radović Žarko
Biografija - Radović Žarko

Prof. dr Žarko Radović  je rođen 1967. godine u Plužinama. Diplomirao je 1991. godine na Metalurškom fakultetu u Podgorici, gdje je upisao  i postdiplomske studije. Doktorsku disertaciju :" Prilog izučavanju heterogenosti livene strukture legiranih  čelika" odbranio je 2000. godine na Metalurško-tehnološkom fakultetu UCG.

U zvanje docenta izabran je 2001. godine, vanrednog profesora 2006.g., i redovnog 2011. godine. U periodu 2007- 2013. obavljao je funciju prodekana za nastavu na Metalurško-tehnološkom fakultetu. Od 2015. godine obavlja funkciju prodekana za nauku i finansije.

Glavne profesionalne oblasti interesovanja su fenomeni prenosa u metalurgiji čelika, sekundarna metalurgija, fenomeni očvršćavanja, kontinuirano livenje. Publikovao je veći broj načnih radova u časopisima koji su indeksirani u relevantnim naučnim bazama. Član je recenzentskih timova  časopisa: Journal of Materials Processing  Technology, Journal of Materials Science, Steel Research International, Applied Thermal Engineering. Angažovan je na realizaciji većeg broja istraživačkih i bilateralnih projekata.

Kontakt:

Adresa: Cetinjski put, bb

Telefon:  +382 (0) 20 265 471

E-mail: zarkor@ac.meNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.