Metalurško-tehnološki fakultet

Biografija - Tadić Milena
Biografija - Tadić Milena

Doc. dr Milena Tadić

 

e-mail: milenak@ac.me

Nastavno zvanje: docent

Datum posljednjeg izbora: 29.01.2015.

Naučna oblast interesovanja: tehnologija vode i otpadnih voda; upravljanje vodama; zaštita životne sredine.

Osnovne studije:  Metalurško-tehnološki fakultet, odsjek Neorganska tehnologija, Podgorica, 1999.                                         

Magistarska teza: „Tretman vodene faze deponije crvenog mulja iz proizvodnje aluminijuma u cilju recirkulacije“, Tehnološki fakultet, Novi Sad, 2004.

Doktorska disertacija: „Upravljanje otpadnim vodama na primjeru primorskog krša“, Metalurško-tehnološki fakultet, Podgorica, 2009.