Metalurško-tehnološki fakultet

Biografija - Vukčević Mira
Biografija - Vukčević Mira

 

 

 

 

Ph.D. Mira Vukčević, redovni profesor,

 

 

Profesionalna orjentacija Prof. dr  Mire Vukčević  je u široj oblasti nauke o materijalima, kompozitnih materijala i metalurgije praha.  Trenutno je na poziciji dekana Metalurško tehnološkog fakulteta.

Publikovala je preko 50 naučnih radova iz oblasti  metalurgije praha, kompozita sa metalnom ili  matricom od neorganskih polimer, biomaterijala, hibridnih neorganskih polimernih struktura. Od tog broja 22 rada je na SCi indeksiranim publikacijama.  Član je eVROPSKOG DRUŠTVA ZA ISTRAŽIVANJE MATERIJALA ( EMRS), Američkog društva za metalurgiju praha (APMI), Bila je član nekadašnjeg  jugoslovenskog društva za istraživanje materijala ( YUMRS). Član je internacionalnog uredjivačkog borda časopisa " TEHNIKA", edicija Novi materijali, Uredjivačkog odbora  Journal of Environmental Protection and Ecology ( JEPE), Recenzentskog borda International Journal of nanotechnology and Molecular Computation.

 

Bila je uključena u više od 30 projekata koji su se bavili problematikom visokog obrazovanja ( ERASMUS MUNDUS, TEMPUS, IPA) i radila na problematici cjeloživotnog učenja, priznavanja prethodno stečenog obrazovanja, strateškog pristupa istraživanjima, standardizacije u evaluaciji istraživanja, standardizacije u ocjeni sprovodjenja kvaliteta u visokoškolskim ustanovama. Od 2004 do 2012  bila je evaluator u ocjeni FP7 REGPOT CSsA projekata u Organizaciji DG research Evrospke komisije.

Učestvovala je u radu ili predsjedavala nacionalnim tijelima  koja su se bavila problematikom visokog ili srednjeg stručnog obrazovanja: Savjet za naučno istraživačke aktivnosti, predskednik ( 2006-2011), Savjet za stručno obrazovanje, član  (2005-2008), Nacionalni savjet za kvalifikacije (2012-2014), član,  Nacionalni HERE tim (2012-), predsjednik

 

 

 

 

 Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.