Metalurško-tehnološki fakultet

Biografija - Zlatičanin Biljana
Biografija - Zlatičanin Biljana

e-mail: biljana@ac.me

Nastavno zvanje: docent

Naučna oblast interesovanja: konstrukcioni materijali, neorganska hemijska tehnologija

Osnovne studije:  MTF, odsjek Neorganska tehnologija, 1995.                                         

Magistar nauka iz oblasti Nauka o materijalima, Univerzitet u Beogradu - odsjek Nauka o materijalima, Beograd, 1999. 

Doktor tehničkih nauka, Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd, 2005.

  

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.