Prirodno-matematički fakultet, 11.03.2017

Biografija - Popović AleksandarX

Aleksandar Popović rođen je Podgorici 28.06.1982. U Podgorici 2001. godine završio je Matematičku gimnaziju "Slobodan Škerović". Dobitnik je diplome "Luča". Iste godine upisuje se na Prirodno-matematički fakultet u Podgorici, odsjek za matematiku i računarske nauke, smjer računarske nauke. U toku studija dobitnik je više nagrada od kojih su najznačajnije: Studentska nagrada "19. decembar" koju dodjeljuje Skupština opštine Podgorica za 2003. godinu,  "Stipendija za talentovane studente" koju dodjeljuje Ministarstvo prosvjete i nauke  za 2002/2003 i 2003/2004 školsku godinu. Diplomirao je 2005. godine s prosječnom ocjenom u toku studija 9.90(9 i 90/100). Iste godine upisuje se na poslijediplomske studije na Fakultetu tehničkih nauka, odsjek računarstvo i automatika, smjer računarske nauke. Sve ispite predviđene planom i programom položio je s prosječnom ocenom 10.  U Novom Sadu 2008. godine uspješno je odbranio magistarsku tezu pod nazivom "Specifikacija vizuelnih atributa i struktura poslovnih aplikacija u alatu IIS*Case". Ista godine upisuje doktorke studije na Prirodno-matematičkom fakultetu u Podgorici, smjer računarske nauke. Uspješno je odbranio polazna istraživanja i prijavio doktorsku tezu pod nazivom "Jedan pristup specificiranju izvršnih modela aplikacija informacionog sistema". Pomenutu doktorsku tezu uspješno je odbranio 07.09.2013. godine i stekao akademski stepen doktora računarskih nauka.

 

Od 2006. godine radio je kao saradnik u nastavi na Prirodno-matematičkom fakultetu u Podgorici gdje učestvuje u nastavi, pripremi i izvođenju vježbi iz većeg broja predmeta. Za docenta je izabran 2014. godine za predmete Objektno-orijentisano programiranje, Uvod u informacione sisteme, Geografski informacioni sistemi i Matematički softverski paketi.

 

Aleksandar Popović je rezultate svog naučno-istraživačkog rada publikovao u većem broju međunarodnih časopisa koji se nalaze u referentnim bazama podataka (DBLP). Pored toga, izlagao je rezultate istraživanja na međunarodnim konferencijama, gdje su njegovi radovi štampani u cjelini u zbornicima.

 

Učestvovao je u realizaciji značajnog  broja projekata u kojima su u državnu upravu i privredu prenešena znanja iz raznih disciplina računarskih nauka: baza podataka, programiranja, operativnih sistema, informacionih sistema, i internet tehnologija.

 

Živi i radi u Podgorici. Služi se engleskim jezikom.