Prirodno-matematički fakultet

COST Akcija DNAqua NetProfesor Pešić se priključio kao član Management Committee COST Akciji projekta  "Developing new genetic tools for bioassessment of aquatic ecosystems in Europe" - DNAqua Net

Zaštita, očuvanje i obnova vodenih ekosistema i njihovih funkcija od globalnog je značaja. Za evropske države to je postalo  pravno obvezujuće uglavnom kroz Okvirnu direktivu EU-a (WFD, 2000/60 / EC) i Okvirnu direktivu o strategiji mora (2008/56 / EC).

Sadašnji pristup procjeni i praćenju monitoringa vodenih staništa kao i bidiverziteta temelji se na morfo-taksonomiji. Ovaj pristup ima mnoge nedostatke kao što je zahtijeva dosta vemena, i dovodi do grešaka kao rezultat  individualne taksonomske stručnosti analitičara. Novi genomski alati mogu zaobići mnoge od navedenih problema i mogu nadopuniti tradicionalne biološke analize i biomonitoring strategije. Ipak, veliki broj pristupa ovom problemu koji se samostalno razvijaju u različitim ustanovama, onemogućavaju danas primjenu uskladjenih rutinskih  primjena.

Cilj DNAqua-Neta je formiranje mreže istraživača u različitim disciplinama s ciljem utvrđivanja standarda u primjeni genomskih alata i novih eko-genomskih indeksa i mjera za rutinsku primjenu u procjeni  biodiverziteta i biomonitoring vodenih tijela. Pored toga, DNAqua-Net pruža platformu za obuku nove generacije  istraživača koji ih priprema za nove tehnologije. 

Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print