Prirodno-matematički fakultet

EcoManAqua – A CEEPUS network sa ciljem podrške mobilnosti studenata i nastavnika iz oblasti ekologije vodenih ekosistemaEcoManAqua daje podršku mobilnosti studenata i nastavnika iz oblasti ekologije vodenih ekosistema. U projektu učestvuje 15 univerziteta iz 11 država. Kordinator projekta je University of Natural Resources and Life Sciences Vienna (BOKU).

Programom EcoManAqua predviđene su dve duže mobilnosti studijsku 2018/2019 za  dva naša studenta u trajanju od po 4 mjeseca za studiranje na Univerzitetu BOKU u Beču, kao i dve kraće mobilnosti u trajanju od po dve nedelje za dva naša nastavnika na istom Univerzitetu u Beču.

Predviđene su takođe i 4 dolazne mobilnosti za studente i nastavnike na Univerzitet Crne Gore. Oblast za koju se mogu prijaviti zainteresirani za dolaznu mobilnost na UCG su taksonomija i ekologija Hydrachnidia i ekologija izvora. Svi zainteresirani mogu direktno kontaktirati Prof. Pešića.

Studenti zainteresirani za long-term mobilnost za studijsku 2018/2019 za boravak na  Univerzitet BOKU (University of Natural Resources and Life Sciences Vienna) u Beču mogu direktno kontaktirati Prof. Pešića.

Studentima se nudi mogućnost da u okvuru CEEPUS provedu 4 mjeseca na Institutu za Hidrobiologiju i Menadžment Akvatičnih Ekosistema u Beču. Ovo je jedan od najboljih evropskih Instituta iz oblasti Ekologije i Hidrobiologije. Institut organizuje master studije iz Aplikativne Limnologije koji je dostupan na linku.

Detaljnije o Institutu za Hidrobiologiju i Menadžment Akvatičnih Ekosistema u Beču na linku

 

 

 

 

Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print