Prirodno-matematički fakultet

Nove vrste iz BangladešaRad koji je objavljen u časopisu "Systematic and Applied Acarology" na kome je prvi autor Prof. Pešić je privukao veliku pažnju medija u Bangladešu. Skoro svi elektronski i štampani mediji u ovoj Azijskoj zemlji su prenijeli informaciju o otkriću dvije nove endemične vrste koje su otkrivene u ovoj najgušće naseljenoj državi na svijetu sa  više od 160 miliona ljudi.  Jedna od dvoje nove vrste Neumania nobiprobia nazvana je u čast Noakhali Univerziteta (Nobiprobi) iz južnog dijela zemlje sa kojim je dogovoren dalji nastavak saradnje na istraživanju biodiverziteta ove države.

Tekst o novim vrstama na engleskom jeziku koji je objavljen u medijima u Bangladešu dostupan je na linku

Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print