Elektrotehnički fakultet

Biografija
Biografija

Ivan Ivanović rođen je 11.02.1987. godine u Podgorici, Crnoj Gori. Osnovnu školu „Risto Manojlović“ u Kolašinu završio je 2001. godine. Nakon osnovne škole upisuje opšti smjer gimnazije „Braća Selić'' u Kolašinu.

Svoje akademsko obrazovanje započinje 2005. godine na Biotehničkom fakultetu u Podgorici. Osnovne studije na studijskom smjeru Stočarstvo, završava 2008. godine, a nakon osnovnih studija nastavlja specijalističko usavršavanje na istom smjeru. Specijalističke studije završava sa prosječnom ocjenom 9,70. Iste godine upisuje magistarske studije na Prirodno-matematičkom fakultetu, na odsjeku za Biologiju. Na trećoj godini osnovih studija je, zbog zapaženih rezultata, bio dobitnik priznanja od strane Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja za najbolje studente.

U julu 2010. godine zasnovao je radni angažovan u Zavodu za statistiku Crne Gore – MONSTAT, sve do 15.aprila, 2016. godine. Bio je angažovan u Odsjeku statistike poljoprivrede na pripremi, organizaciji i sprovođenju statističkih istraživanja, kao i obradi, analizama i diseminaciji statističkih podataka. Takođe je, tokom rada u Zavodu u okviru IPA programa, boravio četiri mjeseca u Mađarskoj, u Centralnom Zavodu za statistiku u Budimpešti, gdje se usavršavao i radio na istraživanju o strukturi farmi (FSS). Magistarske studije završava u julu 2013. godine, sa prosječnom ocjenom 9,87 odbranivši magistarsku tezu: “Ispitivanje kvaliteta i tehnologije autohtonog kolašinskog lisnatog sira u svrhu njegove standardizacije“, sa ocjenom 10 (deset).

Bio je učesnik mnogih konferencija i studijskih posjeta u zemlji i inostranstvu. Bio je sekretar podgrupe za poglavlje 18 – statistika. Periodično je angažovan u svojstvu trenera od strane Državne izborne komisije. Učestvovao je na mnogim IPA-MB nacionalnim i internacionalnim projektima.

Od maja 2017. godine zaposlen je kao saradnik za razvoj bizniza i zaštitu intelektualne svojine, u okviru prvog Centra uspješnosti u Crnoj Gori BIO-ICT, na Elektrotehničkom fakultetu, gdje aktivno radi na komercijalizaciji znanja i proizvoda koji su rezultat stvaralačkog rada crnogorskih naučnika.