Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, 30.06.2017

BiografijaX

Bojan Mašanović je državljanin Republike Srbije sa stalnim prebivalištem u Lovćencu. Trenutno je angažovan kao docent na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću za realizaciju nastave na predmetima: Biomehanika tjelesnog vježbanja i sporta, Funkcionalna anatomija i biomehanika, Istraživanja u sportu, Teorija i pravila tenisa i stonog tenisa, Antropologija tjelesnog vježbanja i sporta, Teorija sportskog treninga, Sportski trening, Teorijske osnove tjelesnog i zdravstvenog obrazovanja, Teorija fizičkog vaspitanja i osnove školskog sporta, Teorija tjelesnog vježbanja i sporta, Teorijske osnove fizičke kulture.

Rođen je 19. maja 1977. godine u Lazarevcu. Osnovnu školu je završio u Lovćencu (1992), Gimnaziju u Novom Sadu (1996), Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Novom Sadu (1997-2001). Magistarsku tezu - Determinisanost tjelesne kompozicije sportista odbranio je na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Novom Sadu (2009). Doktorsku disertaciju - Antropološki indikatori uspješnosti proprioceptivnog treninga fudbalera i učenika uzrasta 15-16 godina odbranio je na Univerzitetu u Novom Sadu 27. februara 2015. godine.

Aktivno se bavi istraživačkim radom, a objavio je u saradnji sa svojim kolegama 25 radova u časopisima koji su indeksirani u bazama podataka Web of Science i Scopus, 43 rada u nacionalnim časopisima i 14 radova štampanih u izvodu.

Oduvjek je pokazivao sklonost prema sportu i takmičenju. Oprobao se kao takmičar sa različitim uspjehom u više sportova (Кarateu, Šahu, Rukometu, Fudbalu, Futsalu i Jahanju), te kao trener u nekoliko fudbalskih i konjičkih klubova. Poseduje C nacionalnu licencu fudbalskog trenera Fudbalskog saveza Srbije i C licencu instruktora skijanja Crnogorskog skijaškog saveza Crnogorskog Udruženja Instruktora i Trenera.

Radno iskustvo sticao je u Gimnaziji „Dositej Obradović“ u Srbobranu (2002/2003) i Poljoprivrednoj školi u Bačkoj Topoli (2003-2017). Obavljao je funkciju predsjednika Sportskog udruženja „Mladost“ iz Lovćenca (2009-2011) koje se bavilo organizovanjem sportskih takmičenja, sportskih i kulturnih manifestacija, propagiranjem zdravog života i zaštite životne sredine. Godine 2015. bio je angažovan od strane Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Novom sadu kao pridruženi istraživač na projektu Antropološki status djece i omladine, a godine 2017. je angažovan kao saradnik u nastavi na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću i kao glavni urednik časopisa „Journal of Anthropology of Sport and Physical Education”. U akademsko zvanje docent Univerziteta Crne Gore za oblast Sportske nauke izabran je 18. septembra 2019. godine.

Služi se engleskim i ruskim jezikom, dobro rukuje računarom, a pored operativnog programa Windows, služi se i sljedećim programima: MS Office - Word, Excel, PowerPoint, SPSS, Internet Explorer.